Prijave za žensku izložbu fotografija fotokluba Rijeka

Fotoklub Rijeka treću godinu za redom organizira izložbu fotografija povodom Međunarodnog dana žena. Na izložbi mogu sudjelovati samo žene, a tema nije žena kako je to uobičajeno u ovakvim prilikama. Smatrajući da je taj model već potrošen, Fotoklub Rijeka želi promovirati ženu kao autora, a same autorice odlučuju o temi i sadržaju svojih fotografija.

Fotoklub Rijeka treću godinu za redom organizira izložbu fotografija povodom Međunarodnog dana žena. Na izložbi mogu sudjelovati samo žene, a tema nije žena kako je to uobičajeno u ovakvim prilikama. Smatrajući da je taj model već potrošen, Fotoklub Rijeka želi  promovirati ženu kao autora, a same autorice odlučuju o temi i sadržaju svojih fotografija.

Fotoklub Rijeka želi da takvim pristupom naglasi da je žena kao autor sasvim ravnopravna i prisutna u radu, a ne, kao što je neki tretiraju, samo kao motiv, što je često na granici neukusa i zloupotrebe. Stav organizatora natječaja  je u duhu suvremenog društva u kojem žena ravnopravno pariticipira u svim područjima ljudske aktivnosti. I zato je iznad i ispred svega žena subjekt, a ne žena objekt.

Na natječaju mogu da sudjelovati ravnopravno sve fotografkinje bez obzira jesu li članice Fotokluba Rijeka ili nekog drugog kluba, ili pak nisu članice niti jedne fotografske udruge.

Članice Fotokluba Rijeka plaćaju kotizaciju 30 kuna, a sve ostale 60 kuna. Uplata se vrši na žiroračun Kluba: Erste banka 2402006-1100135039 (u rubriku “svrha uplate” treba upisati: Fotografkinje Rijeke, u rubriku “model” treba upisati 00, a u “poziv na broj” upisati svoj OIB).

Autoricee, sudionice natječaja, vlastoručnim potpisom na prijavnici potvrđuju autentičnost snimljene fotografije, te preuzimaju odgovornost za sadržaj prijavljenih fotografija.

Svaka fotografkinja predstavlja svoju stvaralačku osobnost; to znači da je tema slobodna.

Svaka autoica treba  predati CD sa šest fotografija u JPG formatu.

Fotografije trebaju biti potpisane rednim brojem, ime i prezime, te naziv fotografije. Priloženi CD služi selektoru za odabir fotografija i koncipiranje izložbe.

Poželjno je da se prilože fotografije koje još nisu izlagane u Rijeci.

Po pregledu i odabiru fotografija članice će biti pravovremeno obaviještene kako bi mogle izraditi povećanja za izložbu.

CD se može predati radnim danom od 17 do 20 sati i subotom od 10 do 13 sati do 28. veljače u Galeriji Principij. Uz CD treba predati ispunjenu prijavnicu i kopiju uplate kotizacije, te biografiju u pisanom obliku.

Organizator će štampati katalog koji će svaka sudionica dobiti besplatno.

Dodatne informacije moguće je dobiti na mob: 095 913 17 69; odnosno posredstvom adrese fotoklubrijeka@net.hr

Otvaranje izložbe je 6. ožujka u Galeriji Principij.

FOTOGRAFKINJE_2012_PRIJAVNICA