Predavanja o fotografiji na Međunarodnom kongresu studenata povijesti i umjetnosti

Na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, u četvrtak i petak, 17. i 18. studenoga, održati će se Međunarodni kongres studenata povijesti umjetnosti  na kojemu će izlagati 43 studenata s hrvatskih, srpskih, slovenskih i bosanskih sveučilišta. Kongres pokriva teme cjelokupne povijesti umjetnosti i predstavlja značajnu međunarodnu suradnju, a među obrađenim područjima naći će se i fotografija. Stoga, ukoliko ste zainteresirani, navratite na izlaganja u petak  18.11. od 10.00 – 11.30 u multimedijalnu dvoranu knjižnice Filozofskog fakulteta ( Ivana Lučića 3 ) na kojima će se obraditi nekoliko tema iz povijesti fotografije. Ulaz je slobodan.

Raspored:

10:00 – 11.30

Dorothea Lange, dokumetnarna fotografija i Velika depresija

Jelena Ognjanović, Filozofski fakultet, Beograd

Odrasli u fotografijama Sally Mann

Mina Milosavljević, Filozofski fakultet, Beograd

Ed Ruscha i postmoderni grad

Dora Sapunar, Filozofski fakultet, Zagreb