Pozivamo vas na umjetničku fotografsku radionicu DRUGI KADAR

Radionica u trajanju od tri mjeseca održavat će se svakog ponedjeljka od 6.4.2015. godine od 18 do 21 sati u književnom klubu BOOKSA, Martićeva 14d, Zagreb.

drugi_kadar_fotografija

DRUGI KADAR je fotografska radionica sastavljena od teorijskih predavanja, prezentacije multimedijalnih materijala, čitalačkih grupa, terenske nastave i praktičnog rada na osobnom fotografskom projektu koji će na kraju programa biti javno prezentiran. Polaznike radionice provest ćemo kroz povijest i razvoj fotografije, suvremene fotografske prakse i praktičan rad, kako bi polaznici fotografiju usvojili kao sredstvo umjetničkog izražavanja.

Posebnu pažnju posvetit ćemo osnovnim fotografskim formama poput portreta, pejzaža i umjetničkog koncepta, ali i fotografskim tehnikama i njihovoj uporabi. Želimo da polaznici kroz radionicu razviju osobni kritički pristup, te stvore osnovu za nastavak samostalnog rada i učenja. Usvajanjem novih teoretskih znanja,  razumijevanjem recentnih fotografskih rasprava, te kroz praktičan i dinamičan rad na fotografskom projektu podupirat će se razvoj kreativnog potencijala i senzibiliteta svih polaznika.

Radionica će se održavati svakog ponedjeljka od 6.4.2015. godine od 18 do 21 sati u književnom klubu BOOKSA (Martićeva 14d, Zagreb) u trajanju od tri mjeseca. Pored predavanja planirana je i terenska nastava, te posjeti muzejima, kulturnim institucijama i umjetnicima, kao i fotografiranje na terenu. Svaki polaznik će u okviru rada na projektu imati mogućnosti individualnih konzultacija. Za svakog polaznika radionice osigurani su tiskani materijali.

Radionica je namijenjena svim punoljetnim osobama koje već imaju osnovno tehničko znanje o korištenju fotografskog aparata, a prvenstveno studentima i studenticama koje se namjeravaju baviti fotografijom, kao i svim onima koji se pripremaju za ulazak u svijet umjetničke fotografije.

Za prijavu je potrebno poslati kratku biografiju i motivacijsko pismo ne duže od 200 riječi u kojem treba navesti i vaša očekivanja od radionice.

Molimo da uz prijavu priložite i vaš fotografski portfolio od najviše 20 fotografija ne većih od 2000 px po većoj stranici u JPEG formatu. Prijave se šalju na adresu drugikadar@gmail.com najkasnije do 30.03.2015.

Broj polaznika je ograničen. Cijena radionice za sva tri mjeseca iznosi 1.500 kuna i može se platiti u tri rate. Sva dodatna pitanja u vezi radionice možete dobiti na telefon 099 8020 533 ili na e-mail adresu drugikadar@gmail.com

Voditelj radionice je mag. art. Davor Konjikušić /www.davorko.net/ uz gostujuće predavače.

Radionicu organizira POZITIV + uz suradnju s književnim klubom BOOKSA /www.booksa.hr/ i udrugom KOLEKTOR iz Zagreba.