Poziv za izlaganje u izložbenim prostorima Muzeja grada Trogira

Muzej grada Trogira poziva zainteresirane da se prijave na poziv za izlaganje u izložbenim prostorima Muzeja grada Trogira u razdoblju od ožujka 2018. do ožujka 2019. godine.

Poziv se odnosi na zaprimanje molbi za izlaganje koje mogu dostaviti autori ili skupine autora, likovni kritičari i kustosi.

Rok za prijavu je 31. siječnja 2017., a molbe trebaju sadržavati:

  • ime, prezime, adresu, kontakt telefon i adresu e-pošte,
  • kratak životopis autora,
  • idejni opis izložbe,
  • vizualne materijale (fotografije radova/skice i sl.),
  • ostale materijale za koje autor smatra da su važni za prijavu.

Pozivu se mogu odazvati predlagatelji samostalnih i skupnih izložbi zainteresirani za izlaganje u atriju Muzeja grada Trogira ili u galeriji Cate Dujšin Ribar.

Molbe se šalju na adresu e-pošte Muzeja grada Trogira muzej-grada-trogira@st.t-com.hr ili na adresu Muzeja grada Trogira, Gradska vrata 4, 21 220 Trogir, s naznakom „Za poziv za izlaganje u Muzeju grada Trogira”.

Pristigle će prijave razmatrati Stručno vijeće Muzeja grada Trogira, a odobravat će se sukladno Pravilniku o korištenju izložbenog prostora i galerije Cate Dujšin Ribar u Muzeju grada Trogira prema kojem se izložbeni prostor u atriju Muzeja grada Trogira naplaćuje 150,00 kn/dan za akademske umjetnike, odnosno 200,00 kn/dan za samouke umjetnike, a izložbeni prostor Galerije Cate Dujšin Ribar (u kojem mogu izlagati samo akademski umjetnici) 200,00 kn/dan, osim ako ravnateljica nije odlučila drugačije. Rezultati će biti poznati do 15. veljače 2018. godine, a o njima će svi oni koji su poslali prijave biti obaviješteni e-poštom ili telefonom.