“Povijesni fotografski procesi” – Predavanje u Hrvatskom državnom arhivu

U utorak, 12. ožujka 2013. u Hrvatskom državnom arhivu na Marulićevom trgu 21 u Zagrebu, viši arhivist u Hrvatskom državnom arhivu Hrvoje Gržina održat će predavanje za rodoslovce i goste pod naslovom “Povijesni fotografski procesi”.

Kroz više od sto i sedamdeset godina svog postojanja, počevši od predstavljanja prvog komercijalnog fotografskog postupka, dagerotipije, 1839. godine u Parizu, fotografija je prošla čitav niz tehnoloških promjena neprestano se razvijajući u skladu s napretkom na polju tehnologije s kojom je od prapočetaka nerazdruživo povezana. Razvojem fotografske tehnologije i pojavom novih materijala, stariji bi fotografski procesi postupno izlazili iz prakse i bili zamijenjeni novima, a svakim korakom naprijed fotografija bi postajala sve dostupnija širem krugu ljudi.
Fotografije izvedene nekim od brojnih povijesnih procesa danas možemo naći u raznim zbirkama pohranjenim u arhivima, muzejima, knjižnicama, kao i kod privatnih imatelja. Njihovo prepoznavanje, kao i znanje o njihovim osnovnim kemijskim i fizičkim značajkama, prvi su korak pri svakom daljem radu, osobito želimo li fotografije pravilno zaštititi, pohraniti i čuvati.
Predavanje će, prateći razvojni tijek i promjene u tehnologiji, ocrtati najznačajnije fotografske procese korištene na prostoru Hrvatske, počevši od dagerotipije pa sve do kolor postupaka koji se koriste i danas, a koji čine osnovu gotovo svih važnijih zbirki fotografija u zemlji. Izlaganje će biti ilustrirano različitim primjerima iz osobne referentne zbirke fotografskih procesa.

Hrvoje Gržina viši je arhivist u Fototeci Hrvatskog državnog arhiva u Zagrebu. Nakon završenog studija povijesti na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, od 2008. do 2010. usavršava se u radu s fotografijama kao predstavnik Hrvatske u sklopu inicijative Getty Conservation Institutea iz Los Angelesa, a 2011. godine kao dobitnik stipendije Northeast Document Conservation Centrea iz Andovera boravi u Sjedinjenim Američkim Državama. U Hrvatskom državnom arhivu vodi radionicu „Povijesni fotografski procesi – identifikacija, obrada i zaštita“ te održava predavanja o hrvatskoj fotografiji i Fototeci HDA za studente različitih fakulteta. Izlagao je na nizu stranih i domaćih skupova i autor je više radova vezanih uz povijest i konzervaciju fotografija.