Oštra pejzažna fotografija: Hiperfokalna udaljenost i odabir otvora blende

Bitan element pejzažne fotografije je oštrina kroz cijeli kadar, dakle svi elementi te fotografije morali bi biti u oštrini – i element koji se nalazi svega nekoliko metara ispred fotoaparata te element koji se nalazi možda i kilometar udaljenosti od fotoaparata mora biti u dozvoljenih granicama oštrine. To se postiže odabirom, odnosno definiranjem dovoljno velikog polja dubinske oštrine (DOF).

lika

Polje dubinske oštrine je udaljenosti između početne i završne točke dubine našeg kadra unutar kojeg dobivamo elemente u oštrini. To polje oštrine, ravnina je paralelna sa ravninom senzora, definira se pomoću tri osnovna fotografska faktora:

  1. Žarišna udaljenost: Ona se definira prvenstveno kompozicijom fotografije – dakle ovisna je o onome što želimo snimiti. Žarišnom udaljenošću se ne definira direktno polje oštrine već je oštrina polja posljedica odabira žarišne udaljenosti. Direktno je ovisna o vrsti objektiva. Ako koristite širokokutne objekive, 24mm ili manje, onda je žarišna udaljenost manja te je polje oštrine dublje. U slučaju korištenja velikih žarišnih udaljenosti, odnosno objektiva u tele području dubina polja oštrine je manja.
  2. Otvor blende (zaslona): Otvor0m blende direktno utječemo ma dubinu polja oštrine. Odabirom velikog broja f, odnosno malog otvora blende, produbljujemo polje oštrine, odnosno obrnuto, otvaranje blende smanjujemo polje oštrine. No, pritom moramo znati da odabirom malog otvora blende recimo f/18 ili f/22 objektiv pokazuje znakove difrakcije što naposljetku rezultira smanjenom oštrinom fotografije. U većini slučajeva odabir otvora blende između f/8 i f/11 rezultira najoštrijom fotografijom.
  3. Udaljenost ravnine fokusa: U kombinaciji žarišne udaljenosti i otvora blende na kraju odlučujemo gdje ćemo smjestiti ravninu fokusa. Udaljenost od ravnine fokusa do fotoaparata je hiperfokalna udaljenosti. Ta udaljenost direktno utječe na dubinu polja fokusa, dakle što je udaljenost već, dubina polja fokusa je također veća, te obrnuto.
hipefokalna
Fokusiranjem, postavljanjem ravnine fokusa, na hiperfokalnoj udaljenosti će rezultirati poljem oštrine koja ide do beskonačnosti

Hiperfokalna udaljenost

Da bi naša pejzažna fotografija bila u granicama oštrine onda se moramo pobrinuti da se polje oštrine (DOF) proteže od početne točke kadra (elementa u prvom planu) pa sve do beskonačnosti.

To postižemo fokusiranjem, odnosno postavljanjem polja fokusa, na određenoj hiperfokalnoj udaljenosti koje je definirana nakon odabira žarišne duljine i otvora blende. Postoji ta određena udaljenost koja će rezultirati cijelim kadrom u fokusu – hiperfokalna udaljenost – udaljenost ravnine fokusa od senzora fotoaparata.

Pri odabiru hiperfokalne udaljenosti imajmo na umu da je najbliža točka ispred ravnine fokusa negdje oko 50% ukupne hiperfokalne udaljenosti  Znači ako je ravnina fokusa od nas udaljena 10 metara, što znači da je hiperfokalna udaljenost 10 metara, onda nam je prva prihvatljiva točka unutra polja fokusa na udaljenosti 5 metara od fotoaparata.

dof
Prikaz dubine oštrine polja (DOF) za određenu žarišnu duljinu i otvor blende. U principu se ona proteže od jedne trećine ispred ravnine fokusa te dvije trećine iza ravnine fokusa.

Odabir otvora blende

Kod ravnine fokuse, e vezano uz otvor blende postoji pravilo da je u oštrini 1/3 ispred ravnina fokusa te 2/3 iza ravnine fokusa.

Stoga je najjednostavniji način odabira hipefokalne udaljenosti, odnosno dobivanja zadovoljavajuće dubine polja fokusa je upotrebom malih otvora blende f/22 ili f/18 te fokusiranjem na 1/3 unutar ukupne dubine polja fokusa. Time osiguravamo oštrinu 1/3 ispred ravnine fokusa te 2/3 iza ravnine fokusa, dok će sve iza, u dubini kadra, rezultirati zadovoljavajućim oštrinama (iako neoštro).

No, kako smo i naveli na početku velike vrijednosti broja f mogu rezultirati smanjenom oštrinom fotografije zbog optičkih mogućnosti objektiva. Stoga se preporuča korištenje vrijednosti broja f u granicama između f/8 i f/11.

Uglavnom, izračuni hiperfokalne udaljenosti mogu biti prilično kompleksni, no postoje aplikacije za mobitele ili web stranice koja vam mogu pomoći oko toga. Svakako preporučamo odlazak na teren te što više fotografiranja i vježbanja. Nakon određenog vremena provedenoga na terenu najbolje će te znati uskladiti ova tri elementa za dobivanje zadovoljavajuće pejzažne fotografije.