Nove i bolje foto knjige za profesionalce među nama

Ubyu je naziv novog, boljeg i jednostavnijeg servisa za objavljivanje vlastitih foto knjiga. Servis je stvoren isključivo za potrebe kreativaca, bilo fotografa ili njihove inspirativne publike.

Ubyu je naziv novog, boljeg i jednostavnijeg servisa za objavljivanje vlastitih foto knjiga. Servis je stvoren isključivo za potrebe kreativaca, bilo fotografa ili njihove inspirativne publike.

Vaša vlastita foto knjiga može biti modificirana pomoću uDesign programa koji možete besplatno skinuti na stranicama Ubyu-a. Za one koji žele više kontrole nad objavljivanjem vlastitih sadržaja na webu, PDF dokumente mogu stvarati na InDesignove predloške koje osigurava Ubyu i podijeliti ih izravno na stranicu preko servera. Cijene korištenja servisa ovise o pojedincu, odnosno o vrsti promjena koje ćete raditi na svojoj foto knjizi, ali kreću se od otprilike £12 (plus troškovi dostave) za knjigu od minimalno 28 stranica.

Više informacija na Ubyubooks stranici.