Natječaj za sudjelovanje na izložbi sportske fotografije „ODLUČUJUĆI TRENUTAK 2012“

Zajednica sportova PGŽ raspisuje Natječaj sportske fotografije za sudjelovanje na izložbi sportske fotografije pod nazivom „Odlučujući trenutak - 2012“.

ZAJEDNICA SPORTOVA

PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

 RASPISUJE

NATJEČAJ

Za sudjelovanje na izložbi sportske fotografije

ODLUČUJUĆI TRENUTAK 2012

 

Pravila natječaja:

 • Fotografije moraju biti snimljene u 2012. g na sportskim borilištima Primorsko-goranske županije ili na nekom drugom mjestu ako se radi o sportašima iz Pri morsko-goranske županije,
 • Autor može sudjelovati s najviše dvadeset (20) fotografija (najviše 3 fotografije istog sporta)
 • Fotografije se dostavljaju u digitalnom obliku na CD-u, DVD-u ili USB mediju i moraju biti u JPEG formatu, najmanje rezolucije 300 dpi,
 • Uz fotografije treba priložiti i ispunjenu prijavnicu (preuzima se na web stranicama Zajednice: www.sport-pgz.hr ili u prostorijama Zajednice sportova PGŽ, Rijeka – Jadranski trg 4),
 • Rok za primanje radova je 2.11.2012.

Ocjenjivački sud:

Pristigle radove ocjenjuje povjerenstvo sastavljeno od predstavnika Zajednice sportova PGŽ, Primorsko-goranske županije, Foto kluba Rijeka, Foto Kurtija i sponzora.

Nagrade:

 • Prvo mjesto – zlatna medalja 3.000,00 kn
 • Autorska nagrada 3.000,00 kn

(nagrada autoru s najvećim brojem kvalitetnih fotografija različitih sportova izabranih za izložbu)¸

 • Drugo mjesto – srebrna medalja 2.000,00 kn
 • Treće mjesto – brončana medalja 1.000,00 kn
 • Nagrada za najboljeg mladog autora digitalni fotoaparat

(na dan zaprimanja fotografija ima manje od 21 godinu)

 • 5 pojedinačnih diploma za izvrsnost – članova ocjenjivačkog suda

 

Katalog izložbe:

Svim autorima biti će uručen tiskani katalog izložbe.

Autorska prava:

  • Zajednica sportova PGŽ nema obvezu vraćanja materijala i zadržava pravo njihove objave u ediciji vezanoj za temu natječaja, te u svrhu propagandnih aktivnosti vezanih uz natječaj i izložbu, objavu fotografija u Sportskom godišnjaku, županijskom kalendaru i na web stranicama Zajednice bez naknade,
  • Autori jamče da je fotografija predložena za natječaj originalna, da je njihovo autorsko djelo,
  • Sudjelovanjem na natječaju sudionici pristaju na uvjete natječaja što potvrđuju potpisom na prijavnici za Natječaj,
  • Svi radovi tiskani za izložbu biti će trajno uvršteni u fundus Zajednice sportova PGŽ.

Kalendar izložbe:

  • Posljednji dan prijama radova: 2.11.2012.
  • Izbor radova i ocjenjivanje: 16.11.2012.
  • Obavijest o rezultatima ocjenjivačkog suda bit će na www.sport-pgz.hr 23.11.2012.
  • Otvaranje izložbe u galeriji PRINCIPIJ i uručenje nagrada autorima 3.12.2012. 19:00 h
  • Zatvaranje izložbe 8.12.2012.

Materijali se šalju poštom ili osobnom dostavom na adresu:

Zajednica sportova PGŽ
Jadranski trg 4/III
51000 Rijeka

S naznakom: Foto-natječaj 2012.