Natječaj za fotografiju: LJUDSKI LIK IZMEĐU POZITIVA I NEGATIVA

U sklopu 17. međunarodne konferencije tiskarstva, dizajna i grafičkih komunikacija Blaž Baromić raspisan je Natječaj za fotografiju.

Tema Natječaja: LJUDSKI LIK IZMEĐU POZITIVA I NEGATIVA.

Pristup temi je slobodan uz poštivanje osnovne teme Natječaja. Fotografije mogu biti izvedene u kolor ili crno-bijeloj tehnici. Rok za predaju fotografija: 20.9.2013.
Na Natječaju se može sudjelovati pojedinačnom i (ili) serijom (3-5) fotografijaJedan autor može prijaviti jednu pojedinačnu i (ili) jednu seriju fotografija.

Na Natječaju mogu sudjelovati studenti preddiplomskih i diplomskih studija.
Žiri će odabrati fotografije koje će biti izložene za vrijeme trajanja Savjetovanja koje će se održati u Senju od 2. do 5. listopada 2013. godine, te će na otvorenju izložbe biti proglašeni pobjednici za pojedinačnu i seriju fotografija i pohvaljeni autori.
Digitalne zapise fotografija zajedno s ispunjenim prijavnicama treba dostaviti do
20. rujna 2013. godine na adresu:
photo.contest.pdc@gmail.com
(subject: Fotografija – Prezime i ime autora).

Više na linku: http://pdc-conference.com/fotonatj.html