NATJEČAJ – V. koprivnički salon fotografije ’’Sretno dijete – sretna obitelj 2012.’’

Foto kino klub ‘’Podravina‘’ objavljuje natječaj za sudjelovanje na V. koprivničkom salonu fotografije ’’Sretno dijete – sretna obitelj 2012.’’

Foto kino klub ‘’Podravina‘’

 objavljuje

 NATJEČAJ

za sudjelovanje na

V. koprivničkom salonu fotografije
’’Sretno dijete – sretna obitelj 2012.’’

 

UVJETI I PRAVILA

 

TEME:

a) Dijete – (san, radost, osmjeh)

b) Obitelj – (radost, osmjeh)

 

SUDIONICI:

Na natječaju mogu sudjelovati amateri i profesionalci iz Republike Hrvatske.

 

VRSTE:

Dopuštene su crno-bijele i kolor fotografije.

 

TEHNIKA:

Autori svoje radove mogu prijaviti isključivo u elektroničkom obliku, kao zapis na CD-u.

Fotografije trebaju biti u JPG formatu, visoke rezolucije (ne smiju biti manje od 300 dpi-a).

Format fotografija 20 x 30 ili 30 x 20 cm.

 

OBILJEŽAVANJE RADOVA:

Datoteke trebaju biti imenovane po temama ( Primjer: Obitelj ).

Svaki autor imenuje pojedinu fotografiju na način da prvo počinje s brojem, a zatim nazivom fotografije. Isti naziv fotografije upisuje se i u prijavnicu (Primjer: 01.Zajedno smo jači ).

Autor je uz radove na CD-u dužan priložiti popunjenu i potpisanu prijavnicu.

 

BROJ RADOVA:

Svaki autor može sudjelovati s najviše četiri fotografije ili kolekcijom od četiri fotografije. Ukoliko se radi o kolekciji, to je potrebno posebno naznačiti u prijavnici.

 

AUTORSTVO I AUTORSKA PRAVA:

Svaki autor osobno odgovara za prikazani motiv.

Autor je suglasan da njegovi radovi bez naknade mogu biti objavljivani u katalogu, na WEB stranici, te ostalim medijima i publikacijama.

Radovi neće biti korišteni u komercijalne svrhe od strane organizatora.

 

SLANJE – PRIJAVA:

Radovi se šalju na CD-u zajedno s prijavnicom na adresu:

Foto kino klub Podravina
PP – 88
Trg mladosti 1a
48000 Koprivnica

Prijavnicu preuzmite klikom  na ovu poveznicu.

OCJENJIVČKI SUD:

Ocjenjivački sud će imenovati organizator natječaja.

Ocjenjivački sud će od ukupnog broja prijavljenih radova odabrati do cca. 100 fotografija koje će biti prikazane na izložbi te tiskane u katalogu.

Radovi koji ne odgovaraju propisanim uvjetima neće biti uvršteni u konkurenciju.

Odluke ocjenjivačkog suda su konačne i neopozive.

 

 

KATALOG ili DVD:

Organizator se obvezuje izraditi katalog u PDF-u s nagrađenim radovima te širim izborom do najviše 100 fotografskih uradaka…

 

NAGRADE I PRIZNANJA:

1. Za pojedinačne fotografije ( u svakoj temi)

medalju – jednu zlatnu, jednu srebrnu i jednu brončanu

diplomu – do pet diploma / pohvala

 

2. Za kolekciju ( u svakoj temi )

medalju – jednu zlatnu, jednu srebrnu i jednu brončanu

diplomu – do pet diploma / pohvala

 

KALENDAR:

Prijema radova: 22. 10 – 22. 11. 2012.

Izbor i ocjenjivanje radova:  26. 11. 2012.g.

Otvaranje izložbe: 1. 12. 2012. g. u 18,00 sati – Dom mladih Koprivnica, Ul. hrvatske državnosti 10,  48000 Koprivnica

 

GENERALNI POKROVITELJ:

Grad Koprivnica

 

 

OSTALE ODREDBE:

1. Podjela nagrada i priznanja biti će u sklopu otvaranja izložbe 1. 12. 2012.g.

2. Nagrađeni autori koji neće prisustvovati otvaranju izložbe, ukoliko žele primiti svoje medalje / priznanja poštom, moraju uplatiti na žiro račun kluba 30,00 kn za poštarinu.

3. Žiro račun; 2386002-1110004339 Podravska banka

4. Posebnog povrata CD-a s radovima autora neće biti poštom od strane organizatora.

5. PDF katalog sa slikama svih nagrađenih autora kao i autora čija djela su odabrana za izložbu, biti će postavljen na web stranici foto kluba tokom veljače 2013.godine.

6. Radovi i prijavnica ne mogu se slati e-mailom.

7. Sve dodatne informacije možete potražiti na web stranici www.info-podravina.hr ili dobiti upitom na broj 091/516-2252, odnosno e-mailom na

info.podravina@kc.t-com.hr

 

 Foto kino klub Podravina

Organizacijski odbor