Natječaj – Minijatura 2011.

Fijaker, udruga za promicanje likovnog, dramskog i glazbenog amaterizma, iz Zagreba raspisala je natječaj"Minijatura 2011." za sudjelovanje na 1. Salonu fotografije Caffe barLP.

Fijaker, udruga za promicanje likovnog, dramskog i glazbenog amaterizma, iz Zagreba raspisala je natječaj”Minijatura 2011.” za sudjelovanje na 1. Salonu fotografije Caffe barLP.

UVJETI I PRAVILA

1. Radovi:

Prihvaćaju se crno-bijelei fotografije u boji svih stilova i procesa snimanja i obrade. Svaki autorsudjeluje s jednom (1) fotografijom.

2. Tema:

Slobodna

3. Sudionici:

Na natječaju mogusudjelovati amateri i profesionalci.

4. Veličina fotografija

Maksimalna dopuštena veličinafotografije je 10×10, 10×7, 7×10 cm. Veličina crnog kartonskog paspartua 15x20cm. Fotografije na vašim paspartuima točno centrirati.

5. Podaci o autoru:

Na poleđini svakefotografije tiskanim slovima napisati podatke:

 • ime i prezime autora,
 • telefonski broj,
 • e-mail adresa

6. Način slanja fotografija:

Autori mogu poslatifotografije na adresu: Caffe bar „LP“, Račkoga 11, 10 000 Zagreb ili donijetiosobno.

7. Izlaganje:

Po završetku žiriranja sveće fotografije biti izložene i na završnoj humanitarnoj akciji prodane pocijeni od 20,00 kuna. Prikupljeni novac biti će uplaćen na račun Udruge sasocijalno-humanitarnim ciljevima „OZANA“, Ulica grada Vukovara 239, Zagreb

Predajom fotografije nanatječaj autor pristaje da ista bude prodana po navedenoj cijeni, a novacdoniran u dobrotvorne svrhe.

NAGRADE I PRIZNANJA

Povjerenstvo (čija imena će biti naknadno objavljena)dodijelit će slijedeće nagrade:

 • jednu (1) prvu nagradu,
 • dvije (2) druge nagrade,
 • tri (3) treće nagrade
 • i do šest (6)pohvala.

KALENDAR NATJEČAJA

 • Otvorenjenatječaja: 01.11.2011.
 • Zatvaranje natječaja: 10.12.2011.
 • Žiriranje: 14.12.2011.
 • Izložba i humanitarnaprodaja:16.12.2011.
 • Vrijeme otvaranja izložbei humanitarna prodaja objavit će se naknadno.