Natječaj – Grad i voda, voda i grad

Fotoklub Rijeka organizira međunarodni fotografski natječaj, gdje je glavna nagrada sedmodnevni boravak u Rijeci i samostalna izložba fotografija.

Fotoklub Rijeka organizira međunarodni fotografski natječaj, gdje je glavna nagrada sedmodnevni boravak u Rijeci i samostalna izložba fotografija.

Opća pravila

 1. Organizator PHOTORI-a je Fotoklub RIJEKA (u daljnjem tekstu fkR)
 2. PHOTORI se održava jednom godišnje
 3. Na PHOTORI-u imaju pravo ravnopravno sudjelovati sve punoljetne osobe
 4. Autor-sudionik PHOTORI-a vlastoručnim potpisom na prijavnici potvrđuje autentičnost snimka te preuzima odgovornost za sadržaj prijavljenih fotografija
 5. Fotografije prijavljene na PHOTORI-u ne vraćaju se autorima, već ostaju kao muzejska građa Muzeja fotografije i fotografske opreme
 6. Autorsko pravo – autor vlastoručnim potpisom na prijavnici daje suglasnost organizatoru PHOTORI-a da bez naknade može objavljivati prijavljene fotografije u svrhu promocije izložbe uz jasan potpis autora fotografije

Broj fotografija:
Svaki autor može prijaviti najviše šest /6/ fotografija. Autor može prijaviti i kolekciju i ona se prihvaća kao jedan rad. Kolekcija mora biti točno označena kao kolekcija u prijavnici i na poleđini fotografija na istovjetan način.

Veličina fotografija:
Duža strana ne smije biti veća od 100 cm.

Tehnika:
Nema ograničenja; fotografije mogu biti crno-bijele, monokromne, u boji, printane ili rađene klasičnim kemijskim postupkom.

Participacija:
Sudionici PHOTORI-a ne plaćaju participaciju već zauzvrat ostavljaju svoje fotografije u trajno vlasništvo Muzeja fotografije i fotografske opreme fkR. Organizator se obavezuje sve fotografije pohraniti i čuvati te s njima postupati kako to nalaže struka.

Dokumentacija:
Svaki autor treba uz radove obavezno priložiti:

 • Točno i razgovjetno ispunjenu prijavnicu s vlastoručnim potpisom
 • CV u doc formatu (MS Word)
 • CD s fotografijama smanjene veličine 13 x 18 cm, 300 dpi. u JPG formatu maksimalne kvalitete te istovjetno potpisane i posložene kao na prijavnici
 • Na CD-u treba biti prijavnica i CV u doc formatu (MS Word)
 • Prijave koje ne budu imale cjelovitu dokumentacija žiri neće razmatrati

Komunikacija:
Sudionici PHOTORI-a, a državljani su Republike Hrvatske dokumentaciju ispunjavaju i šalju na hrvatskom jeziku. Sudionici iz Bosne i Hercegovine, Srbije i Crne Gore dokumentaciju šalju na svom domicilnom jeziku. Za sve ostale sudionike jezik komunikacije je engleski.

Žiri:
Do zaključenja natječaja organizator će imenovati međunarodni žiri

Kalendar izložbe:

 • Rok predaje fotografija: 10. studeni 2011. godine
 • Žiriranje: 17. studeni 2011.
 • Objava rezultata: Rezultati žiriranja bit će objavljeni na dan otvaranja izložbe.
 • Otvorenje izložbe je 29. studenog 2011. godine u 19.30 sati u Galeriji Principij

Nagrade:
Nagrada Grand Prix

Dodjeljuje se jedna nagrada.

Dobitniku ove nagrade organizator osigurava besplatan sedmodnevni boravak u Rijeci. Putne troškove snosi dobitnik nagrade. Dobitnik ove nagrade prilikom boravka u Rijeci ima obavezu snimanja-portretiranja Rijeke te organizatoru predati najmanje četerdeset snimaka (40) Rijeke od kojih će mu organizator prirediti samostalnu izložbu u jednom od izložbenih prostora Rijeke. Međusobna prava i obveze dobitnika ove nagrade i organizatora reguliraju se posebnim ugovorom.

Nagrada Viktor Hreljanović – dodjeljuje se jedna nagrada

Nagrada Đoko Milekić – dodjeljuje se jedna nagrada

Diploma fkR – dodjeljuju se tri ravnopravne diplome

Katalog:
Svi sudionici PHOTORI-a imaju pravo na besplatni katalog. Organizator se
obavezuje svim sudionicima dostaviti katalog do kraja 2011. godine

Adresa dostave radova:

Fotoklub RIJEKA
Ulica Pod voltun 4
P.P. 63
51000 Rijeka
Hrvatska

Preuzimanje prijavnice ovdje!