Natječaj Fotokluba Rijeka – Zima

Fotoklub Rijeka raspisuje fotografski natječaj na temu zime. Pozivaju se autori da se, do 31. siječnja 2012. godine, prijave za sudjelovanje.

Na natječaju imaju pravo ravnopravno sudjelovati sve punoljetne osobe. Autor, sudionik natječaja, vlastoručnim potpisom na prijavnici potvrđuje autentičnost snimljene fotografije te preuzima odgovornost za sadržaj prijavljenih fotografija.

Obrada fotografije u programima za uređivanje fotografije dopuštena je do mjere koja ne narušava i ne mijenja osnovni smisao snimljenog sadržaja. Autor vlastoručnim potpisom na prijavnici daje suglasnost organizatoru natječaja da bez naknade može objavljivati prijavljene fotografije uz jasan potpis autora, a u svrhu promocije izložbe.

Autor treba navesti mjesto i vrijeme nastanka fotografije. Navođenjem mjesta i vremena snimanja dajemo ozbiljnost i dostojanstvo našoj struci u proučavanju fotografskog stvaralaštva, a i svim drugim stručnjacima u proučavanju ovog prirodnog fenomena.

Organizator će koristiti odabrane fotografije sa izložbe za poticanje i unapređivanje fotografskog stvaralaštva. Neke od izabranih fotografija bit će tiskane na promotivnom materijalu izložbe, npr. na pozivnici za otvaranje izložbe i pratećih manifestacija, na plakatu ili na informaciji za novinare. Svi spomenuti oblici objava su nekomercijalne vrijednosti i jedina im je svrha promocija izložbe i autora. Svaki autor čije fotografije bude korištene ili reproducirane u katalogu ili nekoj drugoj publikaciji, dobit će primjerke tih publikacija na adresu koju je naveo u prijavnici. Moralna autorska prava, u smislu ispravnog potpisivanja autora na tiskanim djelima, bit će u potpunosti poštovana.

Izabrane i nagrađene fotografije bit će reproducirane u katalogu, bez plaćanja naknade autorima. Svaki autor koji je uplatio kotizaciju dobit će primjerak kataloga izložbe na adresu koju je naveo u prijavnici. Sve fotografije koje budu izložene ostaju u arhivu Fotokluba Rijeka.

Uvjeti:
– svaki autor može prijaviti najviše šest /6/ fotografija;
– tehnologija: digitalna; fotografije se organizatoru šalju isključivo na CD-u ili DVD-u;
– autor ima slobodu prijave fotografija u dimenzijama koje želi, ali organizator preporučuje maksimalne mjere u rezoluciji 300 dpi;
– tehnika: nema ograničenja; fotografije mogu biti crno-bijele, monokromne ili u boji.

Kotizacija /plaćanje/: sudionici natječaja, a članovi su Fotokluba Rijeka uplaćuju 30,00 kn, a svi ostali 60,00 kn na žiroračun Fotokluba Rijeka: Erste banka  2402006-1100135039 (u rubriku Svrha uplate treba upisati natječaj ZIMA, u Pozivu na broj upisati svoj OIB).

Svaki autor prilaže:
– printanu ispunjenu i potpisanu prijavnicu;
– CD ili DVD i na njemu: životopis u doc formatu, do šest fotografija, 300 dpi. u JPG formatu maksimalne kvalitete te istovjetno potpisane i posložene kao na prijavnici. Kod potpisivanja fotografija na CD-u ili DVD-u molim ne koristite kvačice na slovima koja to imaju;
– presliku uplatnice;
– ako iz jednog kluba šalje više autora, onda to može biti jedan paket u kojem  svaki autor ima svoj CD ili DVD;
– na CD-u ili DVD-u treba pisati ime i prezime autora;
– prijave koje ne budu imale cjelovitu dokumentacija žiri neće razmatrati.

Žiri će biti formiran do zaključenja natječaja, a činit će ga afirmirani likovni kritičar, predstavnici Fotokluba Rijeka i Turističke zajednice Rijeka. Žiriranje:  5. veljače 2012. Objava rezultata: Rezultati žiriranja bit će objavljeni na dan otvaranja izložbe, 14. veljače. Izložba će biti postavljena u Galeriji Principij, Pod voltun 4, Rijeka.

Adresa dostave radova:
Fotoklub Rijeka
Ulica Pod voltun 4
P.P. 63
51000 Rijeka
Hrvatska

PRIJAVNICA