Natječaj – FOTOGRAFKINJE 2013

Fotoklub Rijeka raspisuje natječaj FOTOGRAFKINJE 2013. Natječaj je otvoren do 02.03.2013. godine.

PRAVILA NATJEČAJA FOTOGRAFKINJE 2013.

Četvrtu godinu zaredom organiziramo izložbu fotografija povodom Međunarodnog dana žena. Na izložbi mogu sudjelovati samo žene autorice. Želimo ovom izložbom promovirati ženu kao autora, a same autorice odlučuju o temi i sadržaju svojih fotografija. Ovakvim pristupom želimo naglasiti i istaknuti da je žena kao autorica sasvim ravnopravna i prisutna u našem radu, a ne, kao što je neki tretiraju, samo kao motiv, što je često na granici neukusa i zloupotrebe. Dakle, naš stav je u duhu suvremenog društva u kojem žena ravnopravno participira u svim područjima ljudske aktivnosti. I zato je iznad i ispred svega žena subjekt, a ne žena objekt.

Selektorica izložbe je povjesničarka umjetnosti i likovna kritičarka Branka Arh.

 • Na natječaju mogu ravnopravno sudjelovati sve fotografkinje bez obzira jesu li članice nekog fotokluba, ili su pak u statusu slobodnih autorica ili se samo povremeno bave fotografijom.Za sudjelovanje na ovom natječaju plaća se kotizacija na način da članice Fotokluba Rijeka plaćaju 30,00 kuna, a sve ostale 60,00 kuna. Uplata se vrši na žiroračun Kluba: Erste banka 2402006-1100135039 (u rubriku Svrha uplate treba upisati FOTOGRAFKINJE 2013, u rubriku Model treba upisati 00, a u Pozivu na broj upisati svoj OIB).
 • Autorice, sudionice natječaja, potpisom na prijavnici potvrđuje autentičnost snimljene fotografije te preuzimaju odgovornost za sadržaj prijavljenih fotografija.
 • Svaka fotografkinja predstavlja svoju stvaralačku osobnost; to znači da je tema slobodna.
 • Poželjno je da se prilože fotografije koje još nisu izlagane u Rijeci.
 • Prijaviti se može najviše šest ( 6 ) fotografija.
 • Prijavljuje se isključivo e-mailom na način da se fotografije moraju smanjiti da duža strana bude 20 cm i 72 pixela/inchu u JPG formatu i potpisane redni broj, ime i prezime, naziv, npr.: 1. Mara Maric_Kisno jutro; 2. Mara Maric_Vruca jesen itd. ( u digitalnom potpisu ne koristimo diakritičke znakove a u prijavnici ih normalno koristimio ). Uz fotografije u istom e-mailu treba priložiti ispunjenu prijavnicu i kopiju uplate, kotizacije te životopis.
 • Krajnji rok prijema fotografija je 23. veljače 2013. na e-mail fotoklubri@gmail.com
 • Po pregledu i odabiru fotografija autorice će biti obaviještene najkasnije do 25. 2. 2013. kako bi mogle izraditi i poslati povećanja za izložbu. Printane fotografije treba slati na adresu: Fotoklub Rijeka, Pod voltun 4, 51000 Rijeka, PP 63.
 • Krajnji rok prijema printanih fotografija je 2. ožujka 2013.
 • Otvorenje izložbe je u utorak, 5. ožujka 2013. u 19 sati u Rijeci, Galeriji Principij, Pod voltun 4.
 • Mole se sve autorice da printane fotografije šalju u kartonskim mapama ili samo između dva tvrđa kartona kako se ne bi oštetile prilikom poštanskih manipulacija.
 • Organizator će po završetku izložbe radove vraćati u istoj ambalaži.
 • Nepotpune i neuredne prijave organizator neće prihvatiti.
 • Fotoklub Rijeka će dodijeliti prvu, drugu i treću nagradu te tri ravnopravne diplome po odluci selektorice.
 • Prva, druga i treća nagrada su u obliku plakete uz koju ide i pripadajuće printano priznanje. Diplome su u printanom obliku.
 • Organizator će izdati katalog u digitalnom obliku koji će biti dostupan na mrežnim stranicama: www.photori.org
 • Dodatne informacije možete dobiti na mob.: 095 913 17 69 ; fotoklubrijeka@net.hr

PRIJAVNICA FOTOGRAFKINJE 2013.-15. 2. 2013.