Natječaj ČOVJEK i FOTOAPARAT

Fotoklub ZAGI FOTO i ZAGREBAČKI FOTO KINO SAVEZ raspisali su je fotografski natječaj pod nazivom "Čovjek i fotoaparat". Rok za slanje fotografija je 20. ožujak 2012. godine. Tema je "Čovjek i fotoaparat" (osobe, kolege, prijatelji, turisti, snimatelji, fotografi, fotoamateri i svi koji se bave fotografijom a u ruci ili negdje sa sobom drže ili imaju fotoaparat. Samo fotoaparat kao sredstvo neće se uvažiti. Fotoaparat sa čovjekom se smatra tematski obrađena-snimljena fotografija).

1. IZLOŽBA FOTOGRAFIJA  “ČOVJEK i FOTOAPARAT”

ORGANIZATOR: FK ZAGIFOTO
SUORGANIZATOR: ZAGREBAČKI FOTO KINO SAVEZ

Tema: Čovjek i fotoaparat
(osobe, kolege, prijatelji, turisti, snimatelji, fotografi, fotoamateri i svi koji se bave fotografijom a u ruci ili negdje sa sobom drže ili imaju fotoaparat. Samo fotoaparat kao sredstvo neće se uvažiti. Fotoaparat sa čovjekom se smatra tematski obrađena-snimljena fotografija).

Sudionici: Na natječaju mogu sudjelovati svi građani koji fotografiraju i koji se bave fotografijom, amateri i ptofesionalci.
Za sudjelovanje na izložbi ne plaća se kotizacija. WEB katalog dostaviti će se mailon na e-mail adresu. Diplome i phvale dodijeliti će se na otvorenju a nepreuzete dostaviti poštom.

Broj fotografija: Svaki autor može sudjelovati sa 4 fotografije – bilo koje tehnike, CB ili u boji. Fotografije smiju biti obrađene u Photoshop-u u okvirima osnovnih načela obrade fotografija. Velike intervencije u fotografijama – design neće se prihvatiti..

Veličina fotografija: Fotografije se šalju u digitalnom obliku ili na CD-u, format JPEG-JPG, kompresije 7 , rezolucija 300dpi , fotografije će biti izrađene u formatu 20×30 cm (2:3) ili 22,5×30 cm (3:4).

Slanje, veličina i indentifikacija fotografija:

  • fotografije se šalju elektronskim putem – e-mailom na web adresu: [email protected] , uz fotografije svaki autor mora ispuniti pristupnicu (obrazac-Word document) sa svojim imenom i prezimenom i podatcima o fotografijama.
  • fotografija moraju biti označene i opisane – naziv fotografije (bez znakova č,ć,ž,š,đ- na pr. đurđa-durda). Svaka fotografija mora iimati ime i prezime autora i naziv fotografije.
  • folder svakog autora nesmije biti veći od 10MB. Popis u Word formatu i fotografije pojedinačno slati na e-mail adresu: [email protected]

KALENDAR :
– posljednji dan primanja fotografija ili CD-a 20. ožujak 2012.
– žiriranje 23. ožujak 2012.
– rezultati žiriranja 25. ožujak 2012.
– otvaranje izložbe 26. ožujak 2012.
– izložba otvarena u galeriji Vladimira Horvata 26.3.-4.4. 2012.
– WEB katalog svibanj 2012.

ŽIRI od tri člana odabrati će fotografije za izložbu i dodjeliti nagrade i pohvale autorima.

NAGRADE :

  • jedna prva nagrada;
  • dvije druge nagrade;
  • tri treće nagrade;
  • pohvale;
  • žiri će dodijeliti posebnu nagradu Gran prix.

Svaki autor će primiti e-katalog, a nagrađeni svoje nagrade i priznanja.

KORIŠTENJE FOTOGRAFIJA:
Potpisom i slanjem prijavnice prihvaća se sve uvjete organizatora kako bi se mogle bez posebne naknade koristiti odabrane fotografije za reprodukciju u katalogu i objavu u svrhu promocije natječaja i izložbe.

Za organizatora: Mladen Bišćan: [email protected]
Tajnica izložbe : Matija Stošić [email protected]

Prijavnicu preuzmite na adresi: http://www.fotografija.hr/wp-content/uploads/pdf/PRIJAVNICA 2012.doc