Natječaj – 2. IZLOŽBA FOTOGRAFIJA „ ČOVJEK I FOTOAPARAT- 2013“

Fotoklub Zagifoto pokrenuo je natječaj za fotografe za izložbu fotografija pod nazivom ČOVJEK I FOTOAPARAT- 2013. Fotografije možete poslati do 6. travnja 2013. godine.

ORGANIZATOR : FK ZAGIFOTO

SUORGANIZATOR: ZAGREBAČKI FOTO KINO SAVEZ

Tema: Č O V J E K    I    F O T O A P A R A T
(osobe, kolege, prijatelji, turisti, snimatelji, fotografi, fotoamateri i svi koji se bave fotografijom a u ruci ili negdje sa sobom drže ili imaju fotoaparat. Samo fotoaparat kao sredstvo neće se uvažiti. Fotoaparat s čovjekom se smatra tematski obrađena-snimljena fotografija).

SUDIONICI : Na natječaju mogu sudjelovati svi građani koji fotografiraju i koji se bave fotografijom, amateri i ptofesionalci.
Za sudjelovanje na izložbi ne plaća se kotizaciju. WEB katalog dostaviti će se mailon na e-mail adresu. Diplome i phvale dodijeliti će se na otvaranju a nepreuzete dostaviti poštom.

Broj fotografija : Svaki autor može sudjelovati sa 4 fotografija – bilo koje tehnike, CB ili u boji. Fotografije smiju biti obrađene u Photoshop-u u okvirima osnovnih načela obrade fotografija. Velike intervencije u fotografijama – design neće se prihvatiti..

Veličina fotografija : Fotografije se šalju u digitalnom obliku,veličine 20×30 cm., JPEG format, min.kompresije 7 , rezolucija 300dpi, max 5000 pix. po dužoj stranici, fotografije će biti izrađene u formatu 20×30 cm (2:3).

Slanja, veličina i indentifikacija fotografija:

 • fotografije se šalju elektronskim putem – e-mailom na web adresu: covjek.fotoaparat2013@gmail.com , uz fotografije svaki autor mora ispuniti pristupnicu (obrazac-Word document) sa svojim imenom i prezimenom i podatcima o fotografijama.
 • fotografija moraju biti označene i opisane – naziv fotografije (bez znakova č,ć,ž,š,đ- na pr. đurđa-durda).Svaka fotografija mora iimati ime i prezime autora i naziv fotografije.
 • folder svakog autora nesmije biti veći od 10MB. Popis u Word formatu i fotografije pojedinačno slati na e-mail adresu: čoovjek.fotoaparat2013@gmail.com.

KALENDAR :

 • posljednji dan primanja fotografija e-mailom 06. travnja 2013 24,00
 • žiriranje 09. travnja 2013.
 • rezultati žiriranja 12. travnaj 2013
 • otvaranje izložbe galerija Vladimira Horvata 16. travnja 2013 19,00
 • izložba otvarena u galeriji Vladimira Horvata 16..- 24.4. 2013
 • WEB katalog svibanj 2013.

ŽIRI od tri člana odabrati će fotografije za izložbu i dodjeliti nagrade i pohvale autorima.

NAGRADE :

 • jedna prva nagrada,
 • dvije druge nagrade,
 • tri treće nagrade,
 • pohvale,
 • žiri će dodijeliti posebnu nagradu Gran prix.

Svaki autor će primiti e-katalog, a nagrađeni svoje nagrade i priznanja.

KORIŠTENJE FOTOGRAFIJA:

Potpisom i slanjem prijavnice prihvaća se sve uvjete organizatora kako bi se mogle bez posebne naknade koristiti odabrane fotografije za reprodukciju u katalogu i objavu u svrhu promocije natječaja i izložbe.

Prijavnicu preuzmite ovdje: 2. FOTOAPARAT PRIJAVNICA ZAGREB 2013

Za organizatora: Mladen Bišćan: mladen.biscan@gmail.com
Matija Stošić stosic_matija@yahoo.com