SLOBODNA TEMA (kolekcija) – Srebro – Expressions – ANA ABRÃO (PT)