SLOBODNA TEMA (kolekcija) – Pohvala – Esencija uma – VALENTINA VUKADINOVIĆ (HR)