Molve – Izložba 1. Salon vjerske fotografije “Žena majka i vjera”

Otvorenje izložbe 1. Salona vjerske fotografije “Žena majka i vjera” biti će u subotu 8. listopada 2011. godine u 19 sati u Molvama.