Međunarodni fotografski natječaj pod nazivom “Treći element” na temu “Vode”

Fotoklub Rijeka raspisuje Međunarodni fotografski natječaj na temu vode pod nazivom "Treći element". Na natječaju mogu sudjelovati autori s najviše šest fotografija ili kolekcijom. Veličina fotografija i tehnika nisu ograničeni. Rok predaje fotografija je 8. studenog 2012. godine.

Fotoklub Rijeka raspisuje Međunarodni fotografski natječaj na temu vode pod nazivom “Treći element”.

Na natječaju mogu sudjelovati autori s najviše šest fotografija ili kolekcijom. Veličina fotografija i tehnika nisu ograničeni.

Rok predaje fotografija je 8. studenog 2012. godine, žiriranje će biti 15. studenog 2012. godine, a izložba se otvara 20. studenog 2012. godine u galeriji Principij u Rijeci.

Pravila natječaja i prijavnica se nalaze na:

http://photori.org/photori/treci-element/

Dodijeljuje se Nagrada Grand Prix (a njenom dobitniku organizator osigurava besplata petaestodnevni boravak u Rijeci tijekom kojih ima obvezu snimanja grada te predaje Fotoklubu Rijeka najmanje 40 fotografija). Od tih fotografija će se dobitniku Grand Prixa organizirati samostalna izložba u galeriji Principij. Nadalje, dodijelit će se i nagrade “Viktor Hreljanović” i “Đoko Milekić” te tri diplome Fotokluba Rijeka.