Marc Riboud u Dubrovniku, Splitu i Zagrebu

Marc Riboud rođen je 1923. godine u Lyonu. Već se s 14 godina počinje baviti fotografijom, a kao student odlučuje joj se potpuno posvetiti. Godine 1953. njegovu fotografiju Eiffelova tornja objavljuje časopis Life te se ubrzo, na poziv Henri Cartier-Bressona i Roberta Cape, pridružuje slavnoj agenciji Magnum.

Kao dio festivala “Randez-vous” fotografije ovog proslavljenog fotografa možete pogledati na izložbama:

  • 18. lipnja 2015. — 12. srpnja 2015., Muzej za umjetnost i obrt, Zagreb
  • 25. srpnja 2015. — 13. kolovoza 2015., Palača Sponza, Dubrovnik
  • 3. — 17. rujna 2015., Salon Galić, Split

Više…