Majstori fotografije – Marc Riboud

Za Marca Ribouda (1923) mogli bi s pravom reći da predstavlja živuću fotografsku legendu. Kao značajni fotograf, član je Magnuma od 1955. godine. Sa 14 godina fotografirao je svjetsku izložbu u Parizu i od tada je sve započelo. Bio je aktivan u francuskom pokretu otpora od 1943. do 1945. godine, a nakon toga je studirao strojarstvo i zaposlio se kao inženjer. Uskoro se, međutim u potpunosti posvećuje svojoj velikoj strasti – fotografiji. Uskoro upoznaje slavne fotografe Bressona, Capu i Seymoura, te postaje član Magnuma.

Puno putuje širom svijeta, od Bliskog Istoka do Kine bilježeći život ljudi. No, najveće uspjehe postiže fotografijama iz Pariza, te Vijetnama. Motivi koji ga posebice zanimaju su okrutnost rata, ali isto tako i kulturološki fenomeni. Obzirom na ove „ozbiljne“ teme, bilo bi pogrešno shvatiti da ga jedino one zanimaju. Naime, fotografira i svakodnevni život „običnih“ ljudi, dječje igre, ali i poeziju svakodnevice.

Surađivao je s brojnim časopisima. Još i danas, u poznim godinama, aktivno fotografira, no ne prihvaća digitalnu tehnologiju.

Pogledajte video materijale o autoru na:


Odabrao: Krešimir Mikić