Malinik 2014 – foto natječaj

Fotoklub Dunav, u suradnji s umjetničkom organizacijom Homolje, organizira međunarodnu fotografsku izložbu Malinik 2014. Pozivaju se amaterski i profesionalni fotografi da se do 8. ožujka prijave za sudjelovanje.

Sudjelovanje je otvoreno u sljedećim kategorijama:
– ljudi i svijet (u boji i crno bijele – PSA PID Colour);
– slobodna tema (u boji – PSA PID Colour);
– slobodna tema (crno bijela – PSA PID Monochrome);
– fotografsko putovanje (u boji i crno bijele – PSA PT);
– priroda (u boji i crno bijele – PSA ND);
– foto novinarstvo (PSA PJ).

Svaki se kandidat može prijaviti s najviše 4 slike po temi, maksimalnih dimenzija 1920 x 1028 piksela, 300 dpi, jpg format, kompresija 7-10. Ukupna veličina ne smije prelaziti 2 MB. Fotografije moraju biti numerirane i naslovljene.

Kotizacija za sudjelovanje iznosi 18 eura za 2 kategorije, 22 eura za 4 kategorije te 25 eura za sve kategorije.

O selekciji radova odlučuje žiri u sljedećem sastavu:
– Zoran Purger, MF FSS, (Srbija);
– Raša Milojević, EFIAP/b, EsFIAP, MF FSS, (Srbija);
– Dragoslav Ilić, AFIAP, MF FSS, (Srbija);
– Bojan Ivanov, Bugarska;
– Krasimir Ivanov, Bugarska.

Rezultati će biti objavljeni 1. travnja 2014. godine na Internet stranici organizatora.

Prijavu poslati na contact@photoclub-danube.com ili na adresu:
Borislav Milovanović
3. oktobar 91/21
19210 Bor
Srbija