Kako snimiti Pabla…

Danas ćemo ovoj rubrici pristupiti na drugačiji način. Želim prikazati kako su razni fotografi vidjeli jednu osobu, konkretno slavnog slikara Picassa. Njihovi portreti jedne te iste osobe.

Danas ćemo ovoj rubrici pristupiti na drugačiji način. Želim prikazati kako su razni fotografi vidjeli jednu osobu, konkretno slavnog slikara Picassa. Njihovi portreti jedne te iste osobe.

Pri tom je bitan Picasso kao čovjek u svakodnevnim situacijama, Picasso kao umjetnik, Picaso koji inscenira situacije za fotografiranje, na stanoviti način „glumi“, Picasso koji na fotografijama želi stvoriti dojam šaljivosti, ali i ekstravangancije.

Zanimljivo je na tim snimkama uočavati i istraživati odnos Picassa i fotografa. Koliko on želi da to bude spontana zabilježba isječaka iz života, a koliko rezultat njegove kontrole prikazivanja, kako je prikazan na fotografiji.

Riječ je o radovima Arnolda Newmana, Irvinga Penna, Mana Raya, Roberta Cape, Lee Miller, Brassaia, Arnoa Brekera i drugih autora.

Gledajući te fotografije spoznajemo i Picassovu strategiju u svezi fotografiranja, često njegov koncept. No, neovisno o tome možemo zaključiti da je volio biti fotografiran, a koji su pri tom motivi prevladavali, trebalo bi prepustiti psiholozima ili možda sociolozima kulture.

odabrao: Krešimir Mikić