Ljubljana – izložba fotografija: Mitska dimenzija grada i urbane legende

Mitska dimenzija grada i urbane legende

U Maloj galeriji Ekonomskog fakulteta u Ljubljani (Kardeljeva ploščad 17, Ljubljana), od 13. srpnja do 3. rujna 2018. moći će se pogledati izložba fotografija članova i prijatelja HDLU Zagreb, pod nazivom ”Mitska dimenzija grada i urbane legende”.

Projekt ”Mitska dimenzija grada i urbane legende” u organizaciji Hrvatskog društva likovnih umjetnika Zagreb zamišljen je kao fotografska izložba koja će se svake godine nadopunjavati kroz promišljanja autora koji bilježe zapise sa ulica svojih gradova, hvatajući u njima trenutke kolektivnih sjećanja i osobne priče o odrastanju unutar urbane generacijske poetike. Prvi ciklus ove izložbe bio je predstavljen u Zagrebu 2017. godine u Fotogaleriji Dubrava, a sada ga predstavljamo u Maloj galeriji Ekonomskog fakulteta u Ljubljani, sa novim fotografijama koje su u međuvremenu nastale. Izložbu financijski podržava Ministarstvo kulture RH.

Izlagači: Andro Banovac, Antonija Cesarec, Tihomir Cirkvenčić, Krešimira Gojanović, Čedomil Gros, Biljana Knebl, Ivana Kolić, Alfred Freddy Krupa, Stjepan Kulfa, Krešimir Radas, Sonja Šimatić i Robert Štimec.

Krećući se kroz društvene tranzicije i transformacije gradskih prostora kojima smo svjedočili, kroz tu dvojnost kolektivnog i individualnog, starog i novog, mita i urbane legende, nastajale su fotografske priče, kao svojevrsno osobno putovanje svakog autora u potrazi za onim magičnim trenucima, koji predstavljaju moderni folklor neke urbane sredine. Kao vječiti nomadi, građani putuju u vremenu i prostoru na samotnim prometnicama, na kojima su generacije mladih čekale autobus nakon noćnih izlazaka kao na fotografiji Andre Banovca, ili su se gubili nezamijećeni u bijelim siluetama kroz krvotok širokih raskršća na fotografijama Antonije Cesarec.

Podrumski prozori sa svojim strukturama na fotografijama Stjepana Kulfe pričaju nam o ostavštini ručnih radova starih majstora kovanog željeza i usmjeravaju naš pogled prema podzemnim gradskim skrovištima, u koja odlažemo stvari naslijeđene od predaka. Na fotografijama Alfreda F. Krupe, sablasne ruševine kuća podsjećaju nas na gubitke u tranzicijskim previranjima, dok njegova sjena ispod zastave na pomalo ironičan, simbolički način asocira na prolaznost različitih političkih režima, koji su također ostavljali traga i na naše građanske živote.

Gradske priče iz prošlosti pretapaju se sa psihodeličnim prizorima neonskih reklama, pri čemu se one prenose kroz neformalna druženja poznanika u šetnjama po skrivenim uličicama, u susretu sa ispranim, od vremena rastočenim skulpturama na gradskim grobljima i u likovima kamenog bestijarija na fasadama zgrada, koje fotografira Ivana Kolić. Sonja Šimatić obilazi napuštene prostore trgovina i prazne izloge u zagrebačkoj Ilici da nas podsjeti kako je bilo nekad, a Robert Štimec fotografira gradske spomenike i fontane iz različitih kuteva, pod različitim osvjetljenjima, otkrivajući uvijek iznova nove detalje i perspektive.

Biljana Knebl prikazuje nam dinamične kompozicije sa gradskih ulica ukrašenih grafitima i plakatima, šetnju građana ispod starinskih fenjera i magleno zimsko jutro na Savi, dok se Tihomir Cirkvenčić nostalgično vraća u prošlost, fotografirajući stari auto u snijegu i detalj bicikla naslonjenog na zid zgrade. Čedomil Gros fotografira krovove istarskih gradića i zidine opkoljene morem kao neprolaznu baštinu, a Krešimir Radas zapaža zanimljive kolorističke detalje na pročeljima socijalističkih ‘’limenki’’, sa gusto naredanim prozorima bez balkona.

Gradovi tako dišu svojim pulsom u slojevima prohujalih vremena, koja su iza sebe ostavljala zapise u materiji građevina, jednako kao i u duhovnoj atmosferi nekih gradskih prostora, koji su danas ispunjeni bogatom simbolikom. Gradske ulice vibriraju u našim sjećanjima, obojane finim nijansama osobnih doživljaja, uspomenama iz mladosti na prve izlaske, prve ljubavi, vjenčanja, rođenja, jednako kao i posljednje ispraćaje voljenih na gradskim počivalištima, u lokalima kroz koje smo prolazili, praćeni zaboravljenim pjesmama uličnih svirača.

Svaka od tih osobnih priča biva utkana u ritam grada, zaustavljena u vremenu kao jedan slikoviti trenutak koji se više nikada neće vratiti, ali će ostati poput memorijskog zapisa za buduće generacije, pri čemu će se mitologija nekog grada uvijek iznova nadopunjavati i pozivati nas na istraživanje, ali i odmak od prošlosti, kroz kritičke usporedbe kulture građanskog življenja u različitim vremenima i političkim režimima.

U svoj toj užurbanosti suvremenog života, grad je postao i živi organizam koji se stalno transformira i raste sa svojim stanovništvom, dok građevine i ulice postaju nijemi svjedoci protoka vremena, podsjećajući nas na cikluse života kroz koje smo putovali i otkrivali prostore oko sebe, ali i unutar sebe, kroz tkanja vlastitih uspomena u dodiru sa urbanim pejzažima.

mr. art Krešimira Gojanović, ak. slik. graf.

 

Biografije autora

Andro Banovac rođen je 1982. godine u Splitu. 2006. diplomirao je na Umjetničkoj akademiji u Splitu. 2009. magistrirao je u Ljubljani postdiplomski studij Grafike na Akademiji za likovnu umetnost i oblikovanje. Izlagao je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu.

Antonija Cesarec rođena je 1946. godine u Prelogu, u Zagrebu živi od 1947. godine. Likovno se obrazovala u autorskoj školi ”Agora” u Zagrebu. Izlagala je na dvanaest samostalnih i na mnogobrojnim skupnim izložbama u zemlji i inozemstvu.

Tihomir Cirkvenčić rođen je 1976. godine u Zagrebu. Diplomirao je računarstvo na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu. Slikarstvom se aktivno bavi zadnjih 15 godina, a također se aktivno bavi i umjetničkom fotografijom. Izlagao je na više samostalnih i skupnih izložbi.

Krešimira Gojanović rođena je 1970. godine u Osijeku. 1993. diplomirala je na grafičkom odjelu Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, a 2010. godine magistrirala je na ALUO Ljubljana – smjer Oblikovanje vizualnih komunikacija. Izlagala je na 48 samostalnih izložbi i 90 skupnih u zemlji i inozemstvu.

Čedomil Gros rođen je 1946. godine, školovao se, radio i živi u Zagrebu. Član je FK Zagi-foto i Foto kluba Zagreb. Sudjelovao je sa svojim radovima na 110 FIAP salona u 35 zemalja svijeta. Godine 2007. dodijeljeno mu je zvanje AFIAP, a 2013. zvanje EFIAP.

Biljana Knebl radila je u izdavačkoj djelatnosti kao likovni urednik, dizajner i grafički urednik. Izlagala je svoje likovne radove na više samostalnih i skupnih izložbi. Nositelj je počasnog zvanja umjetnika AFIAP Međunarodne federacije fotografskih umjetnosti.

Ivana Kolić rođena je 1977. godine u Zagrebu. Školovala se u srednjoj umjetničkoj školi za primijenjenu umjetnost i dizajn, te na grafičkom fakultetu. Ilustratorica je osam edukativnih slikovnica za djecu i voditeljica kreativnih radionica u Zagrebu. Sudjelovala je na više samostalnih i skupnih izložbi.

Alfred Freddy Krupa rođen je 1971. godine u Karlovcu. Na ALU u Zagrebu diplomirao je 1995. godine, te radi kao profesor crtanja i slikanja u Karlovcu. Izlagao je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama, te je dobio više prestižnih nagrada i priznanja u zemlji i inozemstvu.

Stjepan Kulfa rođen je 1961. godine u Donjem Jesenju pored Krapine, Hrvatska. Od 1980. bavi se skulpturom u drvetu. Priredio je više samostalnih i skupnih izložbi skulptura u domovini i inozemstvu, a fotografijom se intenzivno bavi posljednjih nekoliko godina.

Krešimir Radas rođen je 1981. godine u Vodicama, Hrvatska. 2006. godine diplomirao je na Građevinskom fakultetu u Splitu. Sudjelovao je na više od trideset skupnih izložbi u domovini i inozemstvu, te na tri samostalne izložbe.

Sonja Šimatić diplomirana je slikarica, uglavnom slika uljem na platnu i zadnjih godina bavi se fotografijom. Imala je 3 samostalne izložbe i učestvovala je u nizu skupnih izložbi i likovnih kolonija u zemlji i inozemstvu.

Robert Štimec rođen je u Pazinu 1956. godine. Po zvanju grafičar, a po statusu grafički i produkt dizajner. Bavi se fotografijom i grafičkim dizajnom, te dizajnom nakita. Član je Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika od 1988. godine.

Organizator:

Ekonomski fakultet u Ljubljani – Mala galerija EF i HDLU Zagreb iz Zagreba

Za organizatora: Slavica Zrakič, Krešimira Gojanović