Ljetna fotoradionica Istra-ambijent, kulturna baština 2017 – o programu