Livno – izložba fotografija: Željko Maganjić

Retrospektivna posthumna izložba fotografija Željka Maganjića otvorena je13. travnja 2013. godine u 19 sati u Livnu, u Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica - Livno. Izložbu je organizirao Fotoklub Split, u čijoj je Galeriji prvi put predstavljena javnosti 26. rujna 2012. g.

Retrospektivna posthumna izložba fotografija Željka Maganjića otvorena je13. travnja 2013. godine u 19 sati u Livnu, u Franjevačkom muzeju i galeriji Gorica – Livno.

Izložbu je organizirao Fotoklub Split, u čijoj je Galeriji prvi put predstavljena javnosti 26. rujna 2012. g.

Željko Maganjić rođen je u Orguzu kraj Livna 1961. godine, a tragično je preminuo u prometnoj nesreći kod Dugopolja početkom listopada 1996. godine. Prije rata živio je u Livnu i radio je kao profesor u poljoprivrednoj školi i kao kazališni glumac. Radio je i kao dopisnik Slobodne Dalmacije iz Livna, te pred sam početak rata počinje objavljivati i prve fotografije. Uskoro postaje ratni fotoreporter Feral Tribunea. U ljeto i jesen 1991. boravi na slavonskim bojištima gdje je kao jedini hrvatski novinar ušao u spaljeno selo Ćelije. Tih mjeseci iz Livna seli u Split, dok je kao Feralov fotoreporter svo vrijeme rata angažiran na bosanskoherecegovačkim ratištima, od Mostara preko Livna do Sarajeva.