Kompozicija fotografije – pravilo trećina, zlatni rez, Fibonaccijev niz

Kompozicija u fotografiji je jedno prilično veliko područje koje se za razliku od nekih drugih segmenata u fotografiji ne može naučiti napamet

Kompozicija u fotografiji je jedno prilično veliko područje koje se za razliku od nekih drugih segmenata u fotografiji ne može naučiti napamet. Dakle, ne postoji određeno pisano ili nepisano pravilo na koji način određenu fotografiju možemo ili moramo komponirati.

Međutim postoje osnovne tehnike, odnosno pravila koja možemo primijeniti, a koja nam uvelike pomažu pri izradi dobro komponirane fotografije.

Jedno od tih pravilo koje ćemo predstaviti u ovom tekstu, a za koju smo vjerojatno svi čuli je, pravilo trećina.

Pravilom trećina se pokušava na fotografiji naglasiti takozvani zlatni rez, a koji je preuzeti i prihvaćen iz područja umjetnosti. Stoga, za dobru fotografiju, za dobro komponiranu fotografiju nemojmo se ustručavati u velikoj mjeri konzumirati umjetnička djela velikih majstora, koliko slikarstva, toliko i fotografije.

Kod primjene pravila trećina u suštini kadar pokušavamo podijeliti na takozvane trećine, gdje su odnosi tih trećina međusobno zavisni, drugim riječima manja trećina se odnosi prema većoj treći isto kao i veća trećina prema ukupnoj cjelini.

Da bi olakšali shvaćanje tog pravila trećina nije naodmet pogledati slijedeću ilustraciju (Slika 1) koja u matematici predstavlja Fibonaccijevu spiralu tzv. zlatnu spiralu.

Slika1: Pravilo trećina kreirano na osnovu Fibonaccijeve spirale
Slika1: Pravilo trećina kreirano na osnovu Fibonaccijeve spirale

Napravimo dakle, mali izlet u matematiku da vidimo što u biti predstavljaju Fibonaccijevi brojevi, odnosno spirala.

Fibonaccijevi brojevi su načelno niz brojeva u kojem nakon početne vrijednosti niza, a to su 0 i 1 nastavljamo niz po pravilu da je svaki slijedeći broj zbroj dvaju prethodnika, evo kako u teoriji izgleda taj niz:

0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, …

Slika 2: Povezanost trećina kreiranih na osnovu Fibonaccijeve spirale i Fibonaccijevog niz. Omjeri stranica manje trećine prema većoj su u zlatnom rezu – 1: 618

Što se prirode tiče Fibonaccijev niz se povezuje s takozvanim zlatnim rezom, odnosno njegovim brojem fi – 1,618034.

Ako uzmemo jedan dio Fibonaccijevog niza – 8, 13, 21, 34, 55 te ako podijelimo bilo koji broj tog niza s njegovih prethodnikom uvijek dobivamo rezultat koji je vrlo približan broju zlatnog reza.

Primjerice:

34 : 21 = 1,619
13 : 8 = 1,625
317 811 : 196 418 = 1,618

U prirodi su sami odnosi različitih mjera, životinja, biljaka ili čovjeka najviše i najtočnije definirani upravo brojem zlatnog reza – fi.

Zadatak. Izmjerite svoju ukupnu visinu. Visinu podijelite s brojem visine od pupka pa do dna. Ako niste ‘naknadno modificirani’ dobivate vrijednost iznimno blizu broju fi.

Što se komponiranja fotografije tiče, ako je ona rađena u pravilu zlatnog reza onda će ta fotografija na jedan prirodan način definirati, ali i što je najbitnije, usmjeravati pogled gledatelja, drugim riječima elementi fotografije će biti predstavljeni u jednom prirodnom smjeru gledanja na kojem se i bazira ljudski pogled – takva fotografija je zanimljiva, ugodna i opuštajuća za konzumiranje (pritom ne mislim na sami sadržaj fotografije već, nazovimo to, tehniku gledanja)

Vratimo se na međusobne odnose trećina na našoj kompoziciji i dolazimo do zaključka da je upravo taj odnos trećina bazirani na zlatnom rezu odnosno Fibonaccijevoj spirali (Slika 1).

Dakle, ako smještamo elemente u fotografiji u takozvanom zlatnom rezu ili prema Fibonaccijevoj spirali, odnosno fotografima omiljenom pravilu trećina, možemo biti sigurni da smo fotografiju vizualno i umjetnički pravilno oblikovali.

Naravno svaki fotograf ima svoj potpis, ima svoj stil fotografiranja te naposljetku ima svoj stil primjenjivanja ili ne primjenjivanja pravila trećina.

Na vama je da proučavanjem umjetničkih dijela, ponajviše iz vremena renesanse kada je zlatni rez doživio svoj vrhunac konzumirate samu kompoziciju svakog dijela, jer je skoro svako od njih rađeno na modelu zlatnog reza.

Zlatni rez se i danas smatra najsavršenijim rezom u prirodi stoga na nama je ta odluka da ga primjenjujemo pri kompoziciji fotografije. Naravno, uvijek postoji nešto što bi mogli nazvati i anti-kompozicijom.

Slika 3 prikazuje primjer fotografije koju sam radio primijenivši pravilo trećina te sam preko nje stavio primjer zlatnog reza pomoću Fibonaccijeve krivulje.

Slika 3

Na vašem fotoaparatu, ako posjeduje opciju, imate mogućnost korištenja takozvanih Guide (Slika 4 i 5), odnosno linija vodilja. One vam, osim pomoći pri komponiranju fotografije prema pravilu trećina, također pomažu pri još jednom čestom problemu u početničkoj fotografiji, a to je kosi horizont.

Slika 4

Nešto više o kompoziciji i zlatnom rezu možete pronaći i na slijedećim poveznicama:

 

Slika 5