Kako je snimljen posljednji video OK Go-ovaca – I want Let You Down

Osim što je snimljen u Japanu i što su korištene najnovija čuda ovog svijeta, video spot je snimljen u jednom takeu, što će, gledajući cijeli video spot, većinu videografa ostaviti bez daha. Savršena disciplina, planiranje, koordinacija i još malo savršenstva na to savršenstvo. Ne pretjerujemo.