Kako je biti dizajner Nikonovih kompakata?

Dvadesetšestogodišnji Chikara Fujita radi vrlo zanimljiv posao. Projektira fotoaparate za Nikon u Japanu. Naime, on je odgovoran za kompaktni Coolpix P300. U nastavku Nikon nam predstavlja video profil ovog dizajnera i daje uvid u proces dizajniranja.
Pogled u život dizajnera P300.

Dvadesetšestogodišnji Chikara Fujita radi vrlo zanimljiv posao. Projektira fotoaparate za Nikon u Japanu. Naime, on je odgovoran za kompaktni Coolpix P300. U nastavku Nikon nam predstavlja video profil ovog dizajnera i daje uvid u proces dizajniranja.

Video je zanimljiv usprkos tome što se čini da su neki dijelovi uključeni samo u reklamne svrhe. Ako ništa drugo, nudi zanimljiv pogled u svijet japanske industrije koji je poprilično drugačiji nego u zapadnim zemljama.

Link