Još samo 10 dana

Prijave za 4. Salon fotografije Čakovec 2014. otvorene su još samo 10 dana.
Teme su:
A) kolekcija na slobodnu temu
B) crno-bijeli kvadrat
C) pejsaži
D) priroda.
Iskoristite priliku i mali broj prijava te osvojite novčanu nagradu od 3.000,00 kn za najboljeg domaćeg autora s
najviše prihvaćenih radova.
Kotizacije za 1-2 teme su 100,00 kn, odnosno za 3-4 teme 120,00 kn.