Još 3 dana

Prijave za 4. Salon fotografije Čakovec 2014. otvorene su još samo 3 dana.

Teme su:

A) kolekcija na slobodnu temu
B) crno-bijeli kvadrat
C) pejzaži
D) priroda

Zadnji rok prijave radova je 8.6.2014. 23:59, a uplata kotizacije može stići i naknadno.

Kotizacije za 1-2 teme su 100,00 kn, odnosno za 3-4 teme 120,00 kn.

Više na Salon fotografije Čakovec