Javni raspis za dodjelu javnog priznanja, Nagrade i počasnih zvanja Hrvatskog fotosaveza

HRVATSKI FOTOSAVEZ
Zagreb, Dalmatinska 12

Sukladno Pravilniku o priznanjima, Godišnjoj nagradi i počasnim zvanjima Hrvatskog fotosaveza, Upravni odbor Hrvatskog fotosaveza, na temelju odluke usvojene u sjednici Upravnog odbora održanoj 28.12.2017. godine u Zagrebu, objavljuje

Javni raspis
za dodjelu javnog priznanja, Nagrade i počasnih zvanja Hrvatskog fotosaveza
za 2017. godinu

Pozivamo građane Republike Hrvatske, članice Saveza i druge pravne osobe u fotografskoj djelatnosti i tehničkoj kulturi, obrazovne, kulturne i druge ustanove i ostale pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj, da predlože kandidate za dodjelu javnih priznanja, Nagrade i počasnih zvanja Hrvatskog fotosaveza.

Za 2017. godinu mogu se dodijeliti:

I. Osobito člansko svojstvo u Hrvatskom fotosavezu

1. počasni član Hrvatskog fotosaveza

II. Godišnja nagrada Hrvatskog fotosaveza za 2017. godinu

1. Godišnja nagrada Hrvatskog fotosaveza za punopravne i pridružene
članice Saveza
2. Godišnja nagrada Hrvatskog fotosaveza za pojedince – članove punopravnih
i pridruženih članica Saveza
3. Godišnja nagrada Hrvatskog fotosaveza za pojedince – mlade članove
punopravnih i pridruženih članica Saveza, do navršene 21 godine života

III. Počasna zvanja Hrvatskog fotosaveza

a) Počasna autorska zvanja
1. Majstor fotografije Hrvatskog fotosaveza trećeg reda – MF HFS
2. Majstor fotografije Hrvatskog fotosaveza drugog reda – MF HFS
3. Majstor fotografije Hrvatskog fotosaveza prvog reda – MF HFS

b) Počasno stručno zvanje
1. Instruktor Hrvatskog fotosaveza – I HFS

Postupak predlaganja i rok za dostavu prijedloga

Osobito člansko svojstvo u Hrvatskom fotosavezu, Godišnja nagrada Hrvatskog fotosaveza u 2017. godini, počasna zvanja Hrvatskog fotosaveza podjeljuju se sukladno odredbama Pravilnika o priznanjima, Godišnjoj nagradi i počasnim zvanjima Hrvatskog fotosaveza.
Kandidati za počasna autorska zvanja iz čl. 15. Pravilnika (ili predlagatelji kandidata za počasna autorska zvanja) uplaćuju prijavnu pristojbu u iznosu od 500,00 kuna na transakcijski račun Hrvatskog fotosaveza: IBAN HR6623600001101559603, svrha uplate: pristojba za počasno zvanje za /navesti ime i prezime kandidata/. Na nalogu za plaćanje navesti puno ime i prezime (odnosno puni naziv, ako je uplatitelj pravna osoba) i točnu adresu uplatitelja. Ukoliko je uplatitelj pristojbe pravna osoba, potrebno je navesti i njezin OIB.

Prijedlozi se podnose na posebnim obrascima i upućuju na adresu: Hrvatski fotosavez, 10000 Zagreb, Dalmatinska 12.

Pravilnik i obrasci nalaze se na web stranici Hrvatskog fotosaveza: www.hrvatski-fotosavez.hr.

Ostale obavijesti možete dobiti na tel. 091/ 1003 888.

Javni raspis je otvoren zaključno do 5. veljače 2018. godine.

Obrasci:

Godisnja_nagrada_2017_OBRASCI

Instruktor_ HFS_2017_OBRAZAC

MF_ drugi_ red_2017_OBRAZAC

MF_ prvi_ red_2017_OBRAZAC

MF_ treci_ red_2017_OBRAZAC

Pocasni_clan_2017_OBRAZAC