JAVNI POZIV ZA PROJEKT “SPAJALICA” – SOFTCONTROL 2012. – 2015.

MMSU objavljuje Poziv za privremene umjetničke projekte u javnom prostoru pod zajedničkim nazivom Spajalica. Vrijeme izvedbe i trajanja projekata biti će od 13. do 19. svibnja 2013. u Rijeci, u susjedstvu Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci: na području ulica Dolac, Frana Kurelca, Erazma Barčića, Rudolfa Strohala, stuba Hotela Bonavia, Trga 139. brigade, do galerije Mali salon na Korzu 24.

www.softcontrol.info

MMSU objavljuje Poziv za privremene umjetničke projekte u javnom prostoru  pod zajedničkim nazivom Spajalica. Vrijeme izvedbe i trajanja projekata biti će od 13. do 19. svibnja 2013. u Rijeci, u susjedstvu Muzeja moderne i suvremene umjetnosti u Rijeci: na području ulica Dolac, Frana Kurelca, Erazma Barčića, Rudolfa Strohala, stuba Hotela Bonavia, Trga 139. brigade, do galerije Mali salon na Korzu 24 (Google maps).

Rok za prijavu: Poziv je otvoren do 9. prosinca 2012., a obavijest o sudjelovanju bit će objavljena do kraja siječnja 2013. na web stranici Muzeja,www.mmsu.hr; primljeni sudionici biti će osobno kontaktirani putem e-maila. Prijave će razmatrati peteročlani žiri: Tomislav Brajnović, umjetnik; Urša Jurman, kustosica; Ivana Meštrov, kustosica; Ksenija Orelj, kustosica;Sabina Salamon, kustosica.

Napomene za predlagatelje:

1. Prava sudjelovanja imaju pojedinci ili kolektivi s područja Republike Hrvatske i inozemstva.

2. Mogu se predložiti već postojeći, odnosno novi radovi koji mogu biti postavljeni najviše 7 dana. Šalju se poštom na adresu: MMSU, Dolac 1/II, 51000 Rijeka, ili e-mailom: mmsu@mmsu.hr s naznakom ‘Natječaj SoftControl’.

Osobe za kontakt su Ivo Matulić, ivo.matulic@mmsu.hr+385(0)51492621 i Sabina Salamon, sabina.salamon@mmsu.hr +385(0)51492618.

3. Na natječaj se mogu prijaviti najviše dva rada.

4. Prijavnice bez tražene dokumentacije žiri neće razmatrati smatrajući ih nepotpunim.

5. Prijavnicu za Natječaj šaljemo u privitku

6. Odabrani umjetnici radove dopremaju/otpremaju o vlastitom trošku.

7. Materijali dostavljeni uz prijavnicu (CD, DVD, fotografije) neće se vraćati predlagatelju. Molimo ne šaljite originale.

8. Honorar po projektu iznosi 3.000,00 kn bruto, a maksimalni iznos za produkciju pojedinog projekta iznosi 7.000,00 kn bruto.

9. Putne troškove i smještaj u trajanju od najviše tri noćenja pokriva organizator.

 

Napomena za inozemne umjetnike:

U sklopu Poziva predviđena su dva rezidencijalna boravka za inozemne umjetnike koji žele realizirati projekte u javnom prostoru. Rezidencijalni boravak moguć je u trajanju do 20 dana, u dva termina, od 15. travnja do 5. svibnja i od 5. svibnja do 30. svibnja. Prijavnicu je potrebno poslati poštom na adresu: MMSU, Dolac 1/II, 51000 Rijeka, ili e-mailom: mmsu@mmsu.hr s naznakom ‘Natječaj SoftControl – rezidencijalni boravak’. PRIJAVNICA u privitku.

 

PRIJAVNICA za Spajalicu>Copula-u treba sadržavati:

1. Ispunjenu prijavnicu

2. Opis koji će žiriju omogućiti uvid u predložen rad putem primjerene dokumentacije (skica, foto, video zapis ili dr.)

3. Tehnički opis izvedbe s predviđenom lokacijom i trajanjem (način postavljanja i skidanja rada te popis potrebne tehničke opreme)

4. Troškovnik za realizaciju projekta (s uključenim autorskim honorarom te iznosom osiguranja, ukoliko je ono potrebno)

Prijavnicu preuzmite klikom na ovu poveznicu: PRIJAVNICA-APLICATION FORM-SPAJALICA_SOFTCONTROL.

 


Nacrt projekta: Spajalica / Copula

Polazeći od često isticane povučenosti muzejske zone, izmještenosti iz javnog prostora kao posljedice uvučenosti u programske zadatke skupljanja i čuvanja, projekt postavlja pitanja o načinima ponovnog aktiviranja javnog prostora i o prisutnosti umjetnosti u njemu. Nadovezujući se na poticaj drugačijeg reguliranja prostora društvenosti i samog slobodnog vremena, projekt je zainteresiran za suvremene umjetničke prakse koje uznemiruju status quo, ističu prikrivene, premještene ili zanemarene sadržaje u urbanom okruženju, bez obzira kakvim se pristupom ili medijem umjetnici koriste.

Pozivaju se prijedlozi koji će markirati prisutnost Muzeja u njegovom susjedstvu, odstupajući od tradicionalnih komemorativnih pristupa i permanentnih skulpturalnih rješenja,  transformirajući ‘pasivne’ pripovijesti u fizičku i simboličku prisutnost; koncentrirajući se na aktualne društvene teme i odnose, ili povezujući se sa svakodnevnim životnom praksom na razmeđi privatnog i javnog, faktografskog i fikcijskog.

U medijskom smislu, projekt podržava performativne i participativne radove, urbane intervencije i outdoor instalacije čija se publika – korisnici ili pak sudionici, ne mogu unaprijed predvidjeti. Traži se: istražiti pristupe koji javni prostor otvaraju i adresiraju publiku koja ne pripada standardnom krugu umjetničkih zbivanja, nego uključuje prolaznike, susjede, trenutačne boravitelje/posjetitelje ulica i trgova. Tretirajući fizičke i simboličke distance između umjetnika / umjetničkog rada i različitih ‘publika’, propituje se, kako je u javnom prostoru moguće potaknuti procese društvene uzajamnosti i povezanosti.

Poželjni su oni radovi koji ispipavaju zidove između pojedinca i institucija, oslanjajući se na model spajalice, kao povezivanje utopijskih, ili praktičnih scenarija umjetnosti i urbanog tkiva. Temeljne smjernice projekta su ostvarivanje prisutnosti suvremene umjetnosti u javnom prostoru i komuniciranje Muzeja s njegovim urbanim okruženjem, osobito unutar užeg susjedstva u kojem egzistira.