Izložba – Višnja i Marijan Anić – “Ples nereida”

U utorak, 12. lipnja 2012. u 19,30 sati, u galeriji Cro Art Photo Club-a, Gajeva 25, Zagreb bit će otvorenje izložbe fotografija Višnje i Marijana Anića - "Ples nereida" iz ciklusa "Slikanje morem". Izložbu će otvoriti muzejska savjetnica Marija Tonković.

U utorak, 12. lipnja 2012. u 19,30 sati, u galeriji Cro Art Photo Club-a, Gajeva 25, Zagreb bit će otvorenje izložbe fotografija Višnje i Marijana Anića – “Ples nereida” iz ciklusa “Slikanje morem”.

Izložbu će otvoriti muzejska savjetnica Marija Tonković.

Višnja Anić rođena je u Zagrebu gdje je završila gimnaziju, te diplomirala na Filozofskom fakultetu predmete Engleski i Njemački jezik. Radila je na jednoj zagrebačkoj školi za strane jezike. Autorica je više od pedeset knjiga, slikovnica te raznih drugih publikacija pretežno pedagoškog i edukativnog karaktera. Fotografijom se povremeno bavi od fotosekcije u osnovnoj školi do danas. 

Marijan Anić rođen je u Zagrebu gdje je završio gimnaziju, te diplomirao na Filozofskom fakultetu u Zagrebu predmete Filozofija i Njemački jezik. Radio je kao informatičar u računskom centru jedne zagrebačke građevinske firme. Fotografijom se amaterski bavio u ranijoj mladosti pa nakon velike pauze ponovno zadnjih desetak godina. Zajedno sa suprugom koautor je fotomonografije “Brijuni kamerom zaljubljenika”. 

 http://www.slikanjemorem.com/