Izložba fotografija “Zaboravjene face Komiže”

U Galeriji fotografije Fotokluba Split u petak, 24. veljače u 19 sati, otvara se izložba fotografija »Zaboravjene face Komiže«. Autor izložbenog projekta je Dinko Božanić, asistent s Umjetničke akademije u Splitu.

U Galeriji fotografije Fotokluba Split u petak, 24. veljače u 19 sati, otvara se izložba fotografija »Zaboravjene face Komiže«. Autor izložbenog projekta je Dinko Božanić, asistent s Umjetničke akademije u Splitu.

Radi se o fotografijama Komižana nastalim krajem 30-ih i početkom 40-ih godina prošlog stoljeća, a koje je načinio tadašnji otočki fotograf Jerko Fabris, koji je u svojoj kući imao improvizirani fotografski studio.

Negativi tih fotografija pronađeni su na gradskom smetlištu prije više od 20 godina. Nakon što su dospjeli u ruke Dinka Božanića, on se posvetio skeniranju spomenutih negativa i izradi fotografija, te je u Komiži u travnju 2010. otvorena interaktivna izložba fotografija. Interaktivna jer je tom prilikom posjetiocima dana mogućnost da upisuju na papir uz fotografije podatke o osobama na fotografijama, nakon čega je izložba dobila novu dimenziju.

U Galeriji Fotokluba će biti izloženo 30 fotografija uz prateće tekstove nastale na komiškoj izložbi. Izložba će biti otvorena do 7. ožujka 2012.