Izložba fotografija studenata Grafičkog fakulteta

U utorak, 20. ožujka, u 12 sati, u predvorju Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, otvara se izložba fotografija 12 studenata i studentica diplomskog studija Grafičkog fakulteta. Izloženo je 33 fotografija, od 12 studenata diplomskog studija Grafičkog fakulteta, polaznika izbornog kolegija Primjena digitalne fotografije u reprodukcijskim medijima. Voditeljica Kolegija je docentica Maja Strgar Kurečić.

U utorak, 20. ožujka,  u 12 sati, u predvorju Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, otvara se izložba fotografija 12 studenata i studentica diplomskog studija Grafičkog fakulteta.

Izloženo je 33  fotografija, od 12 studenata diplomskog studija Grafičkog fakulteta, polaznika izbornog kolegija Primjena digitalne fotografije u reprodukcijskim medijima. Voditeljica Kolegija je docentica Maja Strgar Kurečić.

Izložene fotografije su odabrane iz 12 najboljih foto eseja (od ukupno 88 eseja) nastalih tokom prošlog semestra. U sklopu Kolegija, studenti su imali zadatak samostalno obraditi neku temu (ili ideju) i prikazati je u formi foto eseja sa ukomponiranim zvukom. Kao forma vizualnog izražavanja sa velikom dozom osobnosti, foto esej predstavlja vrlo individualan oblik izražavanja ideja, misli, emocija i impresija. Budući da je tema bila slobodna, rezultat je šarolik, no pruža dobar uvid u različitost viđenja i interpretacija stvari i osoba koje nas okružuju.

Izlažu: Sonja Racanović, Ana Rakić, Nina Sepčić, Daniel Keller, Antonija Vresk, Ana Zagajšek, Jelena Akšamović, Anamaria Klarić, Maja Turanjanin, Barbara Klenkar, Ines Antal i Sanja Zlatar.