Izložba austrijskih fotografa u Galeriji Fotokluba Zagreb

U utorak, 19. lipnja, s početkom u 19 sati,  u Galeriji Fotokluba Zagreb, otvara se izložba fotografija ‘Mnogostrukost Europe’, članova Fotokrug Željezno iz austrijskog Eisenstadta. Izložba ostaje otvorena do 2. srpnja.

Devet fotografa ‘Fotokruga Željezno’ su Manfred Eiszner, dr. Dieter E. Gansterer, Peter Grohotolski, Birgit Hahnekamp, Helmut Mauthner, Franz Milkovits, Fritz Moßburger, Hedda Pflagner i Helmut Schwarz.

Ova izložba ima geslo ‘Mnogostrukost Europe’. Pojedini fotografi žele pokazati svoj osobni pogled na europske teme i tim uhvatiti temu, koja je i u Zagrebu i u cijeloj Hrvatskoj jako aktualna.Dok Petar Grohotolski interpretira temu jako apstraktno – on stavlja samoga sebe u virtualno središte Europe i daje naslutiti kroz rastezanje svojih trakova svjetlosti u obliku zvijezde mnogostukost mogućnosti skupne Europe, Hedda Pflagner svoju Europu vidi kroz izloge i kroz oči lutaka koje se nalaze u njima ili ljudi koji se zrcale u njima.

Birgit Hahnekamp kaže prizore na cestama u raznim državama. Njezin prinos bi se mogao gledati u pravcu slobodnog putovanja u Europi bez granica, ili – i to nije jako različito, sve bi se moglo desiti svaku dobu ili kod nas ili negdje drugdje.

I djela Dietera Ganstera kažu u ovaj pravac. On dava prekrasne, izrazite pokrajine i utiske iz različnih europskih zemalja. U slikama Helmuta Mauthnera se kažu raznovrsna momentana raspoloženja i prizori u raznim gradovima Europe.

Helmut Schwarz se približava temi u obliku izražajnih lica starih muškaraca, koji žive u različnim državama Europske Unije, koji bi se ali istotako mogli naći ”kod nas za uglom“. Oni svi su doživljeli promjenljivu povijest

U usporedbi s njima gleda naprotiv mladi muž iz Hrvatske radosno i puno zaufanja u budućnost.

I Manfred Eiszner pozdravlja Hrvatsku na svoj način u Europskoj Uniji. On je u svojim slikama uza to postavio vezu med dva domaćia grada fotoklubova: između Željeznog, glavnog grada Gradišća i između Zagreba, glavnog grada Hrvatske!

Franjo Milković opet istica mnogostrukost Europe kroz velik broj simbola, jezika, proizvoda i velik broj otoka koji pripadaju pojedinim državama

Fotografije Fritza Mossburgera na prvi pogled nemaju nikakovu vezu jedna s drugom Pri bližem promatranju nastaje jasno, da postoje granice samo u našim glavama Svugdje imaju ljudi iste potrebe, iste skrbi i iste radosti Razlike su malene Ako se upustimo u to, da se približimo jedan drugomu i se otvoreno sastajemo, izvući ćemo korist od ovih susreta i naše društvo rast će pri ovoj otvorenosti Skupno ćemo uspjeti da rješimo svoje probleme.

Ali možda ćete pri promatranju fotografija otkriti još i sasvim druge misli i slike u vama. Mi vam želimo na svaki način radosno putovanje istraživanja

Za fotografe, ki su oblikovali ovu izložbu:
Hedda Pflagner Predsjednica “Fotokruga Željezno”
(Prijevod Franjo Milković)

Darija Tripalo, odnosi s javnošću Fotokluba Zagreb