InterFoto – predavanje: FOTOGRAFSKO ISTRAŽIVANJE – FOTOGRAFIJA U ZAŠTITI ARTIFAKATA

Treće predavanje u okviru interFota održat će dr.sc. Ana Peraica, 21. lipnja 2013. godine u 17 sati u Akvariju (Multiart centar, pored menze na Kampusu na Trsatu). Tema predavanje je Fotografsko istraživanje.

FOTOGRAFSKO ISTRAŽIVANJE
FOTOGRAFIJA U ZAŠTITI ARTIFAKATA

Makro fotografija najčešće se koristi za izučavanje prirode, posebice biljaka i insekata. Rjeđe se koristi kao sredstvo reprofotografije. Predavanje analizira mogućnosti korištenja makrofotografije kao znanstvenog aparata u mnogim strukama, poput zaštite spomenika, etnologije, arheologije itd. Na seriji koja analizira dalmatinsku čipku, te njene varijante, predstavljaju se modeli analize koji su sukladni sa znanstvenim istraživanjima. Dodatno, koriste se image processor programi, koji od dobivenih uzoraka daju statističke podatke, kako bi istraživačima olakšali posao.

ANA PERAICA
Dr.sc. Ana PERAICA je kćer fotografa Dražena Perajice, te unuka fotografa i kamermana Antonija Perajice, iz Atelijera Perajica sa Peristila. Diplomirala je povijest umjetnosti i filozofiju na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Poslijediplomske studije teorije umjetnosti odslušala je na „centre of excellence“ Jan Van Eyck Akademie u Maastrichtu, a doktorske studije kulturalne analize, teorije i interpretacije paralelno odslušala na Sveučilištu u Amsterdamu. Doktorat s temom „Fotografija kao dokaz,“ prvi sa temom fotografije u Hrvatskoj, obranila je na Filozofskom fakultetu u Rijeci. Predavala je, osim na sveučilištima i akademijama u Hrvatskoj, i na MA Media Politics Sveučilišta u Amsterdamu, MA Media Art Histories Sveučilišta Dunav u Kremsu. Trenutno je supervizor za i-node Planetary Collegiuma u Grčkoj, te vanjski suradnik Umjetničke akademije u Splitu.

Autorica je mnogih umjetničkih projekata u novim medijima, između ostaloga; Machine Philosopher (Jan Van Eyck Akademie, 2000); Victims Symptom (Lab for Culture / Institute for Networked Cultures, Amsterdam, 2008.), i mnogih drugih.