Godišnji natječaj za prijem novih članova u ULUPUH

Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjenih umjetnosti objavljuje GODIŠNJI NATJEČAJ ZA PRIJEM NOVIH ČLANOVA U SEKCIJE: Sekcija za arhitekturu, Sekcija za fotografiju, Sekcija za grafički dizajn i vizualne komunikacije, Sekcija za produkt dizajn, Sekcija za kazalisnu i filmsku umjetnost, Sekcija za keramiku, porculan i staklo, Sekcija za kiparstvo, Sekcija za oblikovanje arhitektonsko-urbanističkih maketa, Sekcija za oblikovanje igračaka i lutaka, Sekcija za oblikovanje odijevanja, Sekcija za oblikovanje plemenitih kovina, Sekcija za restauratorska i oblikovno-fonička djela, Sekcija za tekstilno stvaralastvo, Sekcija za vrtnu i pejzaznu arhitekturu, Studijska sekcija, Sekcija za ilustraciju, karikaturu, strip, animirani film i primijenjeno slikarstvo, Sekcija za multimediju i intermediju.

Predaja prijava i radova u organizirana je u Galeriji ULUPUH, 30. i 31. siječnja 2012. godine.

Članom ULUPUH-a može postati svaki punoljetni državljanin Republike Hrvatske ili strani državljanin koji se u javnosti potvrdio stvaralaštvom na području primijenjenih umjetnosti, uz opće uvjete te posebne stručno-tehničke koje propisuje svaka ULUPUH-ova sekcija posebno (vidjeti Kriterije za prijem).

Stupanjem u ULUPUH stječe se:
pravo na porezne olakšice u skladu sa Zakonom;
pravo na besplatnu ocjenu rada prilikom kandidiranja za članstvo u HZSU (Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika);
pravo na sudjelovanje na natječajima koji zahtijevaju članstvo u strukovnoj udruzi

Pored toga stječu se prava i obaveze spram udruge, kako su opisani u Statutu ULUPUH-a:
biti informirani o svim događanjima, natječajima, izložbama, radionicama i sl. u Hrvatskoj i inozemstvu vezanima uz područje primijenjenih umjetnosti;
redovito plaćati godišnju članarinu (250,oo kn);
redovito obavještavati ULUPUH o svom profesionalnom i umjetničkom djelovanju;
ravnopravno sudjelovati u svim internim natječajima;
posjedovati člansku iskaznicu ULUPUH-a ili udruženja u koja je učlanjen ULUPUH;
aktivno sudjelovati u ostvarivanju programa i ciljeva ULUPUH-a;
sudjelovati u radu sekcija;
predlagati, birati i biti birani u tijela ULUPUH-a;
štititi ugled ULUPUH-a;
štititi umjetničko stvaralaštvo i djelo.

Zaprimanje prijava i radova kandidata vršiti će se u Galeriji ULUPUH, Tkalčićeva 14 u Zagrebu, 30. i 31. siječnja 2012., od 10 do 15 sati. Prijave i radove pregledati će umjetnički savjeti odgovarajućih sekcija i Veliki umjetnički savjet ULUPUH-a i na temelju toga izabrati kandidate za prijem. Kotizacija po kandidatu iznosi 400 kn, a plaća se pri predaji radova. Kotizacija se ne vraća.
Kriteriji za prijem i obrazac Pristupnice dostupni su i na Internet stranicama ULUPUH-a www.ulupuh.hr, a mogu se dobiti i u Tajništvu ULUPUH-a, Preradovićeva 44/1, Zagreb (radnim danom od 10 do 13 sati) kao i u Galeriji ULUPUH, Tkalčićeva 14, Zagreb.