Fotonatječaj: Sretno dijete – sretna obitelj 2013.

Sudjelujte u fotografskom natjecanju ‘’Sretno dijete – sretna obitelj 2013.’’. Natječaj je otvoren do 14.11.2013. godine.

Sudjelujte u fotografskom natjecanju ‘’Sretno dijete – sretna obitelj 2013.’’. Natječaj je otvoren do 14.11.2013. godine.

Foto kino klub ‘’Podravina ‘’

objavljuje

N AT J E ČA J

za sudjelovanje na

VI. koprivničkom salonu fotografije
’’Sretno dijete – sretna obitelj 2013.’’

 

 

UVJETI I PRAVILA

TEME:

 1. Dijete – (san, radost, osmjeh)
 2. Obitelj – (radost, osmjeh)

 

SUDIONICI:

Na natječaju mogu sudjelovati amateri i profesionalci iz Republike Hrvatske.

VRSTE:

Dopuštene su crno-bijele i kolor fotografije.

TEHNIKA:

Autori svoje radove mogu prijaviti isključivo u elektroničkom obliku, kao zapis na CD-u.

Fotografije trebaju biti u JPG formatu, visoke rezolucije (ne smiju biti manje od 300 dpi-a).

Format fotografija 20 x 30 ili 30 x 20 cm.

OBILJEŽAVANJE RADOVA:

Datoteke trebaju biti imenovane po temama ( Primjer: Obitelj ).

Svaki autor imenuje pojedinu fotografiju na način da prvo počinje s brojem, a zatim nazivom fotografije. Isti naziv fotografije upisuje se i u prijavnicu (Primjer: 01.Zajedno smo jači ).

Autor je uz radove na CD-u dužan priložiti popunjenu i potpisanu prijavnicu (koju možete preuzeti ovdje).

BROJ RADOVA:

Svaki autor može sudjelovati s najviše četiri fotografije ili kolekcijom od četiri fotografije. Ukoliko se radi o kolekciji, to je potrebno posebno naznačiti u prijavnici.

AUTORSTVO I AUTORSKA PRAVA:

Svaki autor osobno odgovara za prikazani motiv.

Autor je suglasan da njegovi radovi bez naknade mogu biti objavljivani u katalogu, na WEB stranici, te ostalim medijima i publikacijama.

Radovi neće biti korišteni u komercijalne svrhe od strane organizatora.

SLANJE – PRIJAVA:
Radovi se šalju na CD-u zajedno s prijavnicom na adresu:
Foto kino klub Podravina

PP – 88

Trg mladosti 1a

48000 Koprivnica

 

OCJENJIVČKI SUD:

Ocjenjivački sud će imenovati organizator natječaja.

Ocjenjivački sud će od ukupnog broja prijavljenih radova odabrati do cca. 100 fotografija koje će biti prikazane na izložbi te tiskane u katalogu.

Radovi koji ne odgovaraju propisanim uvjetima neće biti uvršteni u konkurenciju.

Odluke ocjenjivačkog suda su konačne i neopozive.

KATALOG ili DVD:

Ukoliko finsncijska situacija bude dozvoljavala, organizator će izraditi katalog s nagrađenim radovima te širim izborom do najviše 100 fotografskih uradaka…

NAGRADE I PRIZNANJA:

 1. Za pojedinačne fotografije ( u svakoj temi)

 • medalju – jednu zlatnu, jednu srebrnu i jednu brončanu

 • diplomu – do pet diploma / pohvala

 1. Za kolekciju ( u svakoj temi )

 • medalju – jednu zlatnu, jednu srebrnu i jednu brončanu

 • diplomu – do pet diploma / pohvala

KALENDAR:

Prijem radova: 15. 10 – 14. 11. 2013.

Izbor i ocjenjivanje radova:  25. 11. 2013.g.

Otvaranje izložbe: 7. 12. 2013. g. u 18,00 sati,

Dom mladih Koprivnica, Ul. hrvatske državnosti 10.                                                   48000 Koprivnica

 

GENERALNI POKROVITELJ:

Grad Koprivnica

 

OSTALE ODREDBE:

 1. Podjela nagrada i priznanja biti će u sklopu otvaranja izložbe 7. 12. 2013.g.

 2. Nagrađeni autor koji neće prisustvovati otvaranju izložbe, ukoliko želi primiti svoju medalju / pohvalu poštom, moraju uplatiti na žiro račun kluba 30,00 kn za poštarinu.

 3. Žiro račun; 2386002-1110004339 Podravska banka

 4. Posebnog povrata CD-a s radovima autora neće biti poštom od strane organizatora.

 5. Radovi i prijavnica ne mogu se slati e-mailom.

 6. Sve dodatne informacije možete potražiti na web stranici www.info-podravina.hr ili dobiti upitom na broj 091/516-2252, odnosno e-mailom na
  info.podravina@kc.t-com.hr

Foto kino klub Podravina

Organizacijski odbor