FOTONATJEČAJ – ČOVJEK I FOTOAPARAT 2014

3. IZLOŽBA FOTOGRAFIJA „ČOVJEK I FOTOAPARAT- 2014“

ORGANIZATOR : FK ZAGI FOTO
SUORGANIZATOR: ZAGREBAČKI FOTO KINO SAVEZ

Tema: Č O V J E K I F O T O A P R A T
(osobe, kolege, prijatelji, turisti, snimatelji, fotografi, fotoamateri i svi koji se bave fotografijom a u ruci ili negdje sa sobom drže ili imaju fotoaparat. Samo fotoaparat kao sredstvo neće se uvažiti. Fotoaparat sa čovjekom se smatra tematski obrađena-snimljena fotografija)

SUDIONICI : Na natječaju mogu sudjelovati svi građani koji fotografiraju i koji se bave fotografijom, amateri i profesionalci.
Za sudjelovanje na izložbi ne plaća se kotizaciju. WEB katalog dostaviti će se mailon na e-mail adresu. Diplome i phvale dodijeliti će se na otvorenju a nepreuzete dostaviti poštom.

Broj fotografija : Svaki autor može sudjelovati sa 4 fotografija – bilo koje tehnike, CB ili u boji. Fotografije smiju biti obrađene u Photoshop-u u okvirima osnovnih načela obrade fotografija. Velike intervencije u fotografijama – design neće se prihvatiti..

Veličina fotografija : Fotografije se šalju u digitalnom obliku, format JPEG ili JPG, kompresije 7 , rezolucija 300dpi, max 5000 pix. po dužoj stranici, fotografije će biti izrađene u formatu 20×30 cm (2:3).

Slanje, veličina i indentifikacija fotografija:

  • fotografije se šalju isključivo elektronskim putem – e-mailom na web adresu: covjekifotoaparat@gmail.com , uz fotografije svaki autor mora ispuniti pristupnicu (koju možete preuzeti na ovoj adresi) sa svojim imenom i prezimenom i podatcima o fotografijama
  • fotografija moraju biti označene i opisane – naziv fotografije. Svaka fotografija mora imati ime i prezime autora i naziv fotografije
  • mapa svakog autora nesmije biti veći od 10MB. Popis u Word formatu i fotografije pojedinačno slati na e-mail adresu:
    covjekifotoaparat@gmail.com

KALENDAR :
-posljednji dan primanja fotografija e-mailom 06. travnja 2014 24,00
– žiriranje 07. travnja 2014.
– rezultati žiriranja 09. travnaj 2014.
– otvaranje izložbe 10. travnja 2014. 19,00
– izložba otvorena u galeriji Vladimira Horvata 10.- 21.4. 2014.
– WEB katalog svibanj 2014.

ŽIRI od tri člana odabrati će fotografije za izložbu i dodjeliti nagrade i pohvale autorima.

NAGRADE :
jedna prva nagrada
dvije druge nagrade
tri treće nagrade
pohvale
žiri će dodijeliti posebnu nagradu Gran prix

Svaki autor će primiti e-katalog, a nagrađeni svoje nagrade i priznanja

KORIŠTENJE FOTOGRAFIJA:
Potpisom i slanjem prijavnice prihvaća se sve uvjete organizatora kako bi se mogle bez posebne naknade koristiti odabrane fotografije za reprodukciju u katalogu i objavu u svrhu promocije natječaja i izložbe.

Organizator