Fotonatječaj: 4. izložba fotografija ČOVJEK I FOTOAPARAT- 2015

  1. IZLOŽBA FOTOGRAFIJA „ ČOVJEK I FOTOAPARAT- 2015“

 

ORGANIZATOR: FK  ZAGI FOTO

Tema:       Č O V J E K   I   F O T O A P R A T

(osobe, kolege, prijatelji, turisti, snimatelji, fotografi, fotoamateri i svi koji se bave fotografijom, a u ruci ili negdje sa sobom drže ili imaju fotoaparat. Samo fotoaparat kao sredstvo neće se uvažiti. Fotoaparat s čovjekom se smatra tematski obrađena-snimljena fotografija)

 

SUDIONICI: Na natječaju mogu sudjelovati svi koji fotografiraju i koji se bave fotografijom, amateri i profesionalci.

Za sudjelovanje na izložbi ne plaća se kotizaciju. WEB katalog dostaviti će se na e-mail adresu. Diplome i pohvale dodijelit će se na otvorenju, a nepreuzete dostaviti poštom.

Broj fotografija: Svaki autor može sudjelovati s 4 fotografije – bilo koje tehnike, CB ili u boji. Fotografije smiju biti obrađene u Photoshop-u u okvirima osnovnih načela obrade fotografija. Velike intervencije u fotografijama – design neće se prihvatiti..

Veličina fotografija: Fotografije se šalju u digitalnom obliku,  format JPEG ili JPG, kompresije 7 , rezolucija 300 ppi,  do 5000  piksela po duljoj stranici,  fotografije će biti izrađene u formatu 20×30 cm  (2:3).

 

Slanje, veličina i označavanje fotografija:

  • fotografije se šalju isključivo elektrničkom poštom na web adresu: covjekifotoaparat@gmail.com, uz fotografije svaki autor mora ispuniti pristupnicu (obrazac-Word document) sa svojim imenom i prezimenom i podacima o fotografijama.
  • fotografija moraju biti označene i opisane – naziv fotografije. Svaka fotografija mora imati ime i prezime autora i naziv fotografije.
  • mapa svakog autora ne smije biti veća od 10MB. Popis u Word formatu i fotografije pojedinačno slati na e-mail adresu: covjekifotoaparat@gmail.com.

 

 

KALENDAR :

-posljednji dan primanja fotografija e-mailom: 07. travnja 2015   24,00

– žiriranje: 08. travnja 2015.

– rezultati žiriranja: 09. travnaj 2015.

– otvaranje izložbe: 9. travnja 2015.  19,00

– izložba će biti postavljena u galeriji Vladimira Horvata od 9.4 – 15.4. 2015.

– e-katalog:  lipanj 2015.

 

ŽIRI od tri člana odabrati će fotografije za izložbu i dodjeliti nagrade i pohvale autorima.

 

NAGRADE :

  • jedna prva nagrada
  • dvije druge nagrade
  • tri treće nagrade
  • pohvale
  • žiri će dodijeliti posebnu nagradu Gran prix

 

Svaki autor će primiti e-katalog, a nagrađeni svoje nagrade i priznanja

 

KORIŠTENJE FOTOGRAFIJA:

Potpisom i slanjem prijavnice prihvaćate sve uvjete organizatora kako bi se odabrane fotografije mogle bez posebne naknade koristiti za reprodukciju u katalogu i objavu u svrhu promocije natječaja i izložbe.

Organizator

 

Za organizatora: Mladen Bišćan:  mladen.biscan@gmail.com