Fotografsko događanje: “Županija u jednom danu”

20. listopada 2013. godine bit će drugo snimanje u sklopu fotografske akcije “Županija u jednom danu” te se pozivaju svi zainteresirani da sudjeluju. Tog dana svatko tko ima fotoaparat može snimiti prirodnu i kulturnu baštinu, stare zanate i radne običaje svog zavičaja na području Primorsko-goranske županije.

Značenje akcije je u tome da lokalno stanovništvo snima svoj zavičaj i odabire ono što misli da je vrijedno i važno za njih.

Fotografije poslane na adresu županijskog Fotosaveza, zajedno s fotografijama s prvog snimanja “Županija u jednom danu”, održane u travnju ove godine, ocjenjivat će žiri te će najuspješniji autori dobiti nagrade. Fotosavez je odlučio nagraditi i školu koja bude animirala najviše učenika – sudionika akcije.

Najbolje fotografije organizator će predstaviti na izložbi.

Detaljnije o akciji na http://fotosavezpgz.hr/druga-fotoinventura-zupanije/