Fotografski natječaj za mlade autore do 25 godina starosti

Fotoklub Rijeka organizira fotografski natječaj za mlade autore starosti do 25 godina na kojemu putem pojedinačne fotografije ili nizom fotografija / fotografska kolekcija, od šest fotografija / treba interpretirati naslovnu temu.

Ideju i koncept projekta opisuje profesor Borislav Božić:

“Optimizam sadržan u izrečenom život je lijep želimo interpretirati  fotografskom slikom. Pojedinac je danas dezorijentiran i obeshrabren zbog ekonomske situacije i sve većeg pritiska korporativnog kapitala. Takvog „ obeznađenog“ pojedinca vrbuju sadržaji plasirani kroz medije koji nude iluziju života. Ovakva situacija stvara depresivna stanja društva. Mi želimo pozitivno i afirmativno razmišljati i djelovati. Želimo fotografskom slikom kao moćnim medijem slati poruku ŽIVOT JE LIJEP! Može li se fotografskom slikom afirmativno i pozitivistički misliti? Može li se fotografskom slikom „hvatati“  stvarnost  na način da interpretira činjenicu da život doista jest lijep? Mogu li se pronaći vizualne senzacije koje će slati poruku ili emanirati duh pozitivizma na razini osjećanja i spoznaje ŽIVOT JE LIJEP?  Može i mogu…”

Jedan od ciljeva ovog projekta je pravilan metodički tretman i pristup fotografskom stvaralaštvu kao bilo kom drugom likovnom području. Autori mogu snimati s bilo čim – analognim aparatom, camerom obscurom, najnovijim digitalnim aparatom, bilo kakvim mobitelom… Cilj je napraviti fotografsku sliku ili niz fotografskih slika koje će na najbolji način interpretirati temu. Želja je organizatora dobiti fotografiju koja svjedoči, koja kroz duh mladog čovjeka odjekuje s onim ŽIVOT JE LIJEP!

Najboljem mladom autoru organizirati će se samostalna izložbu u Galeriji Principij u Rijeci.

Propozicije natječaja i prijavnica su na linku.

(mojarijeka.hr)