Fotografski natječaj: Sjećanja jedne šume

Fotonatječaj Sjećanja jedne šume udruge Foliot

Udruga Foliot – Centar za djecu i mlade Matulji objavljuje fotonatječaj Sjećanja jedne šume i poziva sve mlade fotografe amatere u dobi od 16 do 25 godina da se prijave na natječaj sa svojim fotografijama. Tematika fotonatječaja jest šuma kojom Udruga želi osvijestiti važnost šuma u životu zajednice, potaknuti na brigu o šumama te potaknuti na aktivan boravak u prirodi. Suočeni s brojnim požarima šuma, neizmjerno je važno poticati zajednicu na brigu o šumi i odgovorno ponašanje u prirodi što je ujedno i cilj fotonatječaja. Pozivamo prijavitelje da fotografijom pokušaju izraziti životni vijek šume, stanovnike šume i njezina “sjećanja”, odnosno tragove života, ne samo pejzažnom fotografijom, nego i konceptualnom, portretnom, itd. Neka fotografija ovjekovječi tajne koje šuma skriva – njezinu ljepotu i važnost, ali i probleme s kojima se šuma susreće posebice uzrokovanima ljudskim faktorom.

Natječaj je otvoren od 10. kolovoza do 10. rujna 2017. godine, a prijavitelji mogu poslati tri (3) fotografije u digitalnom obliku na adresu elektroničke pošte Udruge (udruga@foliot.hr). Nakon zatvaranja natječaja članovi komisije izabrat će tri najuspješnija rada te sedam pohvaljenih. Nagrađeni i pohvaljeni radovi izložit će se na izložbi koja je planirana do kraja rujna o čemu će javnost i mladi fotografi biti pravovremeno obaviješteni.

Više informacija o natječaju (uvjete i prijavnicu) možete pronaći na www.foliot.hr ili na FB profilu Udruge.

Fotonatječaj je dio projektnih aktivnosti projekta “Lutonjica” (mala ljetna eko škola) koji se provodi uz potporu Primorsko-goranske županije.