Fotografski natječaj: Ljeto, more, sunce

Foto klub Krk, obavještava sve zainteresirane fotografe  o trenutno otvorenom natječaju za sudjelovanje na trećem po redu međunarodnom fotografskom salonu pod geslom Ljeto, more, sunce (Summer, sea, sun), koji će, između 10. i 17. listopada ove godine, biti priređen u puntarskoj Galeriji Toš.

Natječaj, na koji se može aplicirati sve do 20. rujna 2019., provodi se u skladu s pravilima FIAP-a (Fédération Internationale de l’Art Photographique ili Međunarodnog saveza fotografske umjetnosti), PSA-a (Photographic Society of America ili Američkog fotografskog društva), MoL-a (Photo Association Master of Light ili Fotografskog udruženja Master of Light) i IAAP-a (International Association of Art Photographers ili Međunarodnog udruženja umjetničkih fotografa), a predložene teme uz onu slobodnu na koju se odgovara monokromnom (Open Monochrome) i/ili fotografijom u boji (Open Colour), su sljedeće: dijete (Child), foto-putopis (Photo travel), portret  ( Portrait ) i priroda (Nature).

Svi sudionici natječaja moraju biti nositelji autorskog prava fotografskog materijala koji predstavlja predmet aplikacije, s time da na samim fotografijama ne smije biti ispisan nikakav identifikacijski znak autora. Svaki autor može se natjecati s najviše četiri rada u svakoj od šest prethodno izdvojenih kategorija. Fotografije se zaprimaju isključivo u digitalnom obliku, i to u .jpeg formatu sljedećih karakteristika: 1.920 x 1.200 pix, 300 dpi, do najviše 2,0 MB.

S ciljem predstavljanja na izložbi radovi se mogu prijaviti na tri načina: njihovim izravnim učitavanjem putem aplikacije dostupne na internet stranici https://summerseasun.fotoklubkrk.hr/ zatim slanjem fotografija i obvezno popunjene prijavnice mailom na summerseasunexhibition@gmail.com, odnosno slanjem potrebne dokumentacije priložene na CD-u ili DVD-u poštom na adresu – Marijana Kirasić-Nekić, Zagrebačka 20, 51500 Krk, Croatia. Prijavljeni radovi koji nemaju uredno odrađenu prijavu neće se razmatrati.

Ukupno je predviđeno 116 nagrada.

Svi autori koji se odluče natjecati dužni su (u)platiti trošak kotizacije u iznosu od 25,00 EUR, putem usluga što ih pružaju PayPal ili Western Union, a koristeći aplikaciju dostupnu na Internet stranici https://summerseasun.fotoklubkrk.hr/ (Payment).

Napominjemo da je kotizacija za građane Republike Hrvatske 150,00 kn i uplaćuje se na žiro račun FK Krk HR53 2340 0091 1105 4150 8

O radovima koji će biti dijelom fotografskog salona, kao i o čitavom nizu nagrada i priznanja, odlučivat će stručno povjerenstvo u čijem su sastavu:

  • Normante Ribokaite, Lithuania , c MoL, Jury President,
  • Digwas Bellemane, India, PPSA, AFIAP, EIUP, CMoL
  • Yi Huang, China  FPVS/FAPAS/PPSA  

Predsjedavanje salonom povjereno je krčkoj fotografkinji, ujedno i predsjednici Foto kluba Krk Marijani Kirasić Nekić.

Sve ostale informacije dostupne su na Internet stranici https://summerseasun.fotoklubkrk.hr/, na kojoj, pored ostalog, možete pratiti status pristiglih prijava, i gdje će po isteku natječajnog roka biti objavljeni i rezultati natječaja.