Fotografski natječaj: KULTURA U FOKUSU

Cilj projekta stvaranje je riznice fotografija (dokumentarnog materijala s umjetničkom vrijednošću), promocije kulturnog stvaralaštva, stvaranje baze fotografija za daljna istraživanja autorskih djela, kao i poticanje kreativnog izričaja i veće zastupljenosti kulturnih sadržaja u medijima i na društvenim mrežama.

Sadržaj ovog natječaja koristio bi se za postav gostujućih izložbi diljem Hrvatske, kao i za stvaranje digitalne galerije fotografija dostupne javnosti putem društvenih mreža.

Više…