Fotografski natječaj: FOTO SI TEĆ

Fotoklub Rijeka i Riječki sportski savez raspisuju

Natječaj za najbolju fotografiju snimljenu na HOMO SI TEĆ 2018.

Na natječaju mogu sudjelovati svi građani bez ograničenja. Fotografije se šalju isključivo e-poštom i to na rijekatrci@gmail.com s naznakom za natječaj FOTO SI TEĆ 2019. Fotografije trebaju biti u JPG formatu pojedinačne veličine fotografije /datoteke/ ne veće od 4 MB. i 300 dpi rezolucije. Krajnji rok dostave fotografija je 18. travnja. Primaju se fotografije isključivo od ove godine. Prosudbeno povjerenstvo će pregledati i odabrati fotografije za nagrade te ih prirediti za izložbu.

Više…