Fotografski natječaj: Foto 6

Centar vizualnih umjetnosti„Batana“, Rovinj, šestu godinu za redom organizira foto natječaj za mlade fotografe.

Ove smo godine odlučili da „Foto 6“ bude nacionalnog karaktera kako bismo dali priliku što većem broju mladih fotografa, učenicima, studentima, udrugama i školama koje promiču fotografiju u svojoj sredini da sudjeluju na ovoj, sada već tradicionalnoj izložbi. Poziv se odnosi na mlade autore/fotografe s područja Republike Hrvatske. Tema ovogodišnje izložbe je IGRA.

Cilj nam je da ovaj natječaj potakne mlade autore na stvaranje i da „Foto“ postane tradicionalna izložba za mlade fotografe Republike Hrvatske.

Sudjelovanje na natječaju je bez kotizacije.

Pozivamo Vas da sudjelujete i potaknete mlade iz vaših sredina (škola, udruga, klubova,..).
Podjelite i prenesite ovu informaciju prijateljima i drugima za koje znate da vole fotografiju i žele sudjelovati. Pravilnik i prijavnica se nalaze u prilogu,

Centar vizualnih umjetnosti„Batana“, Rovinj, je organizator i svi kontakti i upiti odvijaju se putem: cvu_batana@hotmail.com ili na foto_6_igra@hotmail.com, odnosno na mob. telefon: 098/660357.